พัฒนาเมือง

มรภ.สุราษฎร์ธานีดันกลไกเชิงพื้นที่ เร่งพัฒนา 6 ชุมชนสู่เมืองอัจฉริยะ

มรภ.สุราษฎร์ธานีดันกลไกเชิงพื้นที่ เร่งพัฒนา 6 ชุม […]