ชุมชนริมคลองเปรมฯดอนเมืองหนุนรัฐ เร่งเชื่อมโยง ‘ล้อ-ราง-เรือ-สนามบิน’ แห่งเดียวในโลก

‘เออร์เบิ้นแอ็คชั่น’ ผนึก ‘พอช.-กทม.’ หนุน ‘นายกฯเศรษฐา’ เร่งผลักดันเส้นทางเชื่อมโยงระบบล้อ-ราง-เรือ-สนามบินดอนเมืองกับพื้นที่ชุมชนริมคลองเปรมประชากร เขตดอนเมืองและชุมชนใกล้เคียงเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและเข้าถึงระบบโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่รัฐบาลลงทุนมหาศาล ล่าสุดได้เรือให้บริการแต่ยังติดปัญหาท่าเรือรองรับจำนวน 30 ท่า เตรียมเข้าหารือ ‘สุริยะ-ชัชชาติ’ ขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ

ผศ. พงศ์พร สุดบรรทัด ทีมอาสาวิชาชีพ ‘เออร์เบิ้นแอ็คชั่น’ : Urban Action เปิดเผยว่า ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรุงเทพมหานคร(กทม.) โดยสำนักงานเขตดอนเมือง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. การเคหะแห่งชาติ และกรมธนารักษ์อยู่ระหว่างเร่งสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ชุมชนริมคลองเปรมประชากร เขตดอนเมือง ซึ่งประกอบไปด้วยชุมชนประเสริฐเปรมประชา ชุมชนหน้าท่าอากาศยานด้านใต้ และชุมชนเปรมประชาสมบูรณ์เพื่อยกระดับและพัฒนาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้น ปลอดภัย และได้มาตรฐาน จากเดิมที่รุกล้ำคลองเปรมประชากรและได้รับการจัดระเบียบชุมชนจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

แนวทางหนึ่งที่อยู่ระหว่างการเร่งผลักดันต้องการให้เกิดการเชื่อมโยงการเดินทางจากชุมชนในพื้นที่ริมคลองเปรมประชากร และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดแนวคลองให้สามารถเชื่อมการเดินทางเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล ในรูปแบบการเชื่อมผ่านระบบล้อ คือ รถยนต์ -รถเมล์โดยสาร ส่วนราง คือรถไฟสายสีแดง และ เรือโดยสารตามจุดต่างๆ ทั้ง 30 ท่าให้สามารถเข้าถึงสนามบินดอนเมือง และรถไฟสายสีแดงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ซึ่งหากสามารถเชื่อมโยงได้อย่างลงตัว อาจเรียกได้ว่าเป็นเส้นทางหนึ่งเดียวในโลกที่ประชาชนโดยเฉพาะชุมชนพื้นที่ดอนเมือง ทั้งตามแนวคลองเปรมประชากรและพื้นที่ใกล้เคียงสามารถเข้าถึงระบบล้อ-ราง-เรือ-อากาศยานได้อย่างไร้รอยต่อ

ล่าสุดได้แจ้งให้ชาวชุมชนตามแนวคลองเปรมประชากรทราบแล้วว่าช่วงที่ยังไม่มีท่าจอดเรือชุมชน และใบอนุญาตขับขี่เรือ จะฝากจอดเรือไว้ที่คลองลาดพร้าวจนกว่าจะมีความพร้อมซึ่งตามแผนเดิมเรือจะจอดช่วงกลางคลองแถวชุมชนแจ้งวัฒนะ 5 มีท่าจอดเรือใหญ่ของกทม. ติดชุมชนแจ้งวัฒนะ 5 ตอนนี้กำลังรื้อถอน รวมทั้งการรอขุดรอกคลองให้ลึกพอเดินเรือได้ถึงวัดดอนเมืองและรังสิต ทั้งนี้ได้มีการสำรวจพื้นที่ก่อสร้างท่าเรือไว้จำนวน 30 ท่าซึ่งจะนำเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งงบประมาณมาสนับสนุนก่อสร้างท่าเรือให้ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ต่อไป

ด้านความคืบหน้าการพัฒนาที่อยู่อาศัยของชุมชนริมคลองเปรมประชากรนั้นพบว่าแต่ละชุมชนมีความคืบหน้าไปมากแล้ว โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนหน้าท่าอากาศยานด้านใต้ และชุมชนเปรมประชาสมบูรณ์ที่ประชาชนเข้าอยู่อาศัยได้แล้วบางส่วน

ขณะนี้ช่วงกลางคืนทางชุมชนได้ทดสอบระบบแสงสว่างซึ่งทุกคนอยากเห็นของจริงเกิดขึ้นอย่างเร็วไว ต้องการให้สามารถเดินทางเข้าพื้นที่ได้ทุกเส้นทาง ทั้งจากสนามบินลงเครื่องแล้วใช้บริการรถไฟสายสีแดง หรือรถเมล์โดยสารก็แวะจุดต่างๆในชุมชนได้อย่างสะดวก ตลอดจนใช้บริการทางเรือ ทางรถยนต์ รถไฟ จักรยาน หรือจะเดินไปได้ทุกเส้นทางของการเชื่อมโยงพื้นที่

ด้านมนต์เสน่ห์ของที่นี่มีทั้ง Street Foods & Canal Foods หรือ Airport foods มาที่นี่ได้เลยเขตชุมชนหน้าท่าอากาศยานด้านใต้ ชุมชนเปรมประชาสมบูรณ์ และชุมชนประเสริฐเปรมประชาเขตดอนเมือง ริมคลองเปรมประชากร ซึ่งเออร์เบิ้นแอ็คชั่นจะบูรณาการร่วมหน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วต่อไป

“เร็วๆนี้จะมีการหารือร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงคมนาคม กรุงเทพมหานคร การรถไฟแห่งประเทศไทย สนามบินดอนเมือง โรงแรมอมารีดอนเมืองเพื่อขับเคลื่อนรูปแบบการเชื่อมโยงล้อ-ราง-เรือ-สนามบิน ซึ่งจัดว่าเป็นเส้นทางเชื่อมโยงหนึ่งเดียวในโลกให้เกิดขึ้นที่ดอนเมืองนี้โดยเร็วต่อไป” ผศ.พงศ์พร กล่าว

นายศรีวิชัย ตะโกอยู่ ประธานชุมชนหน้าท่าอากาศยานด้านใต้ ถนนเชิดวุฒากาศ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นพื้นที่ก่อสร้างบ้านมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลให้กับสมาชิกกลุ่มสหกรณ์เคหสถานตาลคู่สมบูรณ์พูนทรัพย์ จำกัด กล่าวว่า โซนชุมชนหน้าท่าอากาศยานด้านใต้มีราว 60 กว่าครัวเรือน กำลังเร่งก่อสร้างและติดตั้งระบบสาธารณูปโภคต่างๆ

“ทุกคนให้ความร่วมมือในการรื้อถอนเพื่อก่อสร้างบ้านหลังใหม่ 2 ชั้นทดแทน โซนแรกนี้ก่อสร้างได้แล้ว 13 ห้อง ขนาดหน้ากว้าง 6 เมตร ลึก 5 เมตร เร่งปรับพื้นที่หน้าบ้าน-หลังบ้านที่จะส่งเสริมการปลูกพืนผักรับประทานได้เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่อไป ส่วนจุดเข้า-ออกที่จะเชื่อมเข้ากับประตูเข้า-ออกของโรงแรมอมารีดอนเมืองนั้นขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับพื้นที่ให้เรียบร้อยพร้อมกับจุดก่อสร้างท่าเรือไว้บริเวณใต้สะพานให้ผู้โดยสารใช้บริการขึ้น-ลงได้อย่างสะดวกรวดเร็วขึ้น”

นางสุพิชญา สร้อยคำ ประธานชุมชนเปรมประชาสมบูรณ์ กล่าวว่า หากนับรวมบ้านมั่นคงในชุมชนทั้ง 2 ฝั่งคลองเปรมประชากรจะมีจำนวนราว 125 ครัวเรือน ขณะนี้กำลังก่อสร้างในพื้นที่ชุมชนประเสริฐเปรมประชา หลังจากนั้นจะเร่งหารือกับหน่วยงานเกี่ยวข้องเพื่อก่อสร้างท่าเรือให้ใช้งานได้ในเร็วๆนี้

“อยากให้หน่วยงานต่างๆเข้ามาสนับสนุนการสร้างอาชีพ การปลูกพืชผักเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน ตลอดจนหางานเข้ามาป้อนชุมชนให้ทุกครอบครัวสามารถมีรายได้อย่างเพียงพอ ไม่ต้องไปกู้เงินนอกระบบให้เสียดอกเบี้ยในอัตราสูงจนเป็นภาระให้ครอบครัวซึ่งคณะกรรมการฯจะเร่งประสานหน่วยงานเข้ามาให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องต่อไป”

ทั้งนี้จากการลงพื้นที่ของผู้สื่อข่าว www.ucdnews.com พบว่าการก่อสร้างบ้านมั่นคงเพื่อการอยู่อาศัยริมคลอง ฝั่งชุมชนเปรมประชาสมบูรณ์ แนวคลองเปรมประชากร ขาออก มุ่งหน้ารังสิต มีผู้อยู่อาศัยแล้วบางส่วน ส่วนชุมชนพื้นที่อื่นๆ ตามแนวคลองยังเร่งก่อสร้างเพื่อให้เข้าอยู่อาศัยได้โดยเร็วต่อไป ทั้งนี้ยังมีพื้นที่ของผู้บุกรุกที่ยังไม่ยอมให้ความร่วมมือรื้อย้ายอยู่อีกจำนวนหนึ่งซึ่งคาดว่าเมื่อเปิดให้เข้าอยู่อาศัยครบถ้วนแล้วจะสามารถเคลียร์พื้นที่บุกรุกเพื่อนำมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชนและโดยรอบต่อไป