" ผังเมืองกรุงเทพฯ ใหม่ เพื่อยื่นขอปรับผังสีก่อน 29 กพ. 67 🚨"

วันสัมมนา 📌 วันพุธที่ 21 ก.พ.67 ⏰ เวลา 9.00 – 16.00 น.

🔽
จับตา!
🎯 (ร่าง) ผังเมืองกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ในประเด็นสำคัญ เปลี่ยนแปลงจากผังเมืองเดิมไปอย่างไร?
🎯 FAR OSR ศักยภาพของที่ดินที่เปลี่ยนแปลงไป
🎯 เส้นทางรถไฟฟ้าในอนาคต เม็กกะโปรเจ็กต์ และแนวโน้มราคาที่ดิน
🎯 ทำเลที่มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญ
🎯 รับปรึกษาที่ดินรายแปลง executive เฉพาะ 10 ท่านแรกที่จองสิทธิตรวจสอบผลกระทบ/เตรียมการยื่นแสดงความคิดเห็น

ลงทะเบียน/สำรองที่นั่ง 👇
https://shorturl.at/cmxP0

✨ บรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, สถาปนิก และสมาคมอสังหาริมทรัพย์ , อ.วสันต์ คงจันทร์ m-property.co.th

✨ เหมาะสำหรับเจ้าของที่ดิน บริษัทขนาดใหญ่ ตัวแทนนายหน้า สถาบันการเงิน ประชาชนผู้สนใจ ต้องไม่พลาดเพื่อการวางแผนบริหารจัดการทรัพย์สิน นำสำเนาโฉนดที่ดินของท่านมาตรวจสอบผังสี แนวทางการยื่นขอปรับผังสีภายใน 29 ก.พ. 2567 นี้ (วันสุดท้าย)

📌 จัดโดย M-property, The Leader Asia, UCD News, Estate Corner, Winner Estate, ERA Thailand, Acute Realty, Resam, Condo Guide, Property Channel, Property Mentor
📌 หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม Line: @m-property หรือ https://shorturl.at/rzG49