นายกเปิดงาน SUBCON Thailand ยิ่งใหญ่ เชื่อมโยงผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยเข้าสู่ Supply Chain ระดับโลก

นายกรัฐมนตรี (นายเศรษฐา ทวีสิน) เปิดงาน SUBCON Thailand 2024 อย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 15 – 18 พฤษภาคมนี้ ณ ศูนย์ไบเทค กรุงเทพฯ ย้ำโอกาสผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยก้าวสู่ Supply Chainในอุตสาหกรรมระดับโลก ทั้งยานยนต์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องจักรกล พร้อมเปิดเวทีจับคู่ธุรกิจ 7 ค่ายรถยนต์ EV รายใหญ่กับผู้ประกอบการไทย คาดผู้ร่วมงานกว่า 46,000 คน โดยมีผู้ซื้อจาก 500 บริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เกิดการจับคู่ธุรกิจ 9,000 คู่ สร้างมูลค่าเชื่อมโยงอุตสาหกรรมกว่า 22,000 ล้านบาท


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย(ไทยซับคอน) และอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ จัดงานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมระดับนานาชาติ “SUBCON Thailand 2024” ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 15 – 18 พฤษภาคม 2567 ท่ามกลางการเคลื่อนย้ายฐานผลิตครั้งใหญ่ และโอกาสของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางของ Supply Chain ระดับโลก โดยได้รับเกียรติจากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการเปิดงานครั้งนี้


นายเศรษฐา กล่าวว่า ท่ามกลางความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ ส่งผลกระทบในหลายประเทศ แต่ด้วยจุดยืนทางการเมืองของไทย ที่มีความเป็นกลาง รวมถึงการสนับสนุนความสงบในทุกภูมิภาค ส่งผลในเชิงบวกต่ออุตสาหกรรมการผลิตของไทยอย่างมหาศาล แต่มีความท้าทายอีกหลายด้านที่รัฐบาลได้ดำเนินการแล้วในช่วงที่
ผ่านมา และต้องให้ความสำคัญเพิ่มขึ้น ทั้งเรื่องการจัดหาพลังงานสะอาด สิทธิประโยชน์จากข้อตกลงการค้า และการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ (Ease of Doing Business) เพื่อให้ไทยเป็นฐานผลิตที่มั่นคง
ตอบโจทย์นักลงทุนทั่วโลก


งาน SUBCON THAILAND ถือเป็นงานที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นเวทีในการแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตของประเทศไทย ที่มีความพร้อมในการเป็นฐานผลิตของอุตสาหกรรมสมัยใหม่ของโลก ตามวิสัยทัศน์ “IGNITE Thailand” ของรัฐบาล โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปเป็นที่หนึ่งของภูมิภาค โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ โดยบีโอไอได้มีการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง จนก้าวขึ้นเป็นฐานผลิตอันดับ 1 ในอาเซียน ทั้งการเป็นฐานผลิตยานยนต์ไฟฟ้า และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ที่วันนี้ประเทศไทยได้รับความสนใจจากบริษัทชั้นนำเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรม PCB ที่จะช่วยต่อยอดไปสู่กลุ่ม Upstream และ Smart Electronics มากขึ้น

“งาน SUBCON THAILAND ถือเป็นงานที่สำคัญยิ่งสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศ ที่ภาครัฐเข้าไปมีส่วนสนับสนุน เชื่อมโยงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตไทย โดยรัฐบาลยืนยันจะให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการไทยในการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อไป และพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ผลักดันให้เกิดการใช้ชิ้นส่วนในประเทศ ยกระดับ Supply Chain ให้ครอบคลุมในทุกอุตสาหกรรมสำคัญทั้งหมด เพื่อสร้างการเติบโตทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้ว”
นายเศรษฐา กล่าว

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า งาน SUBCON THAILAND ถือเป็นงานนิทรรศการแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมรับช่วงผลิตในประเทศไทย และเป็นเวทีสำคัญในการจัดแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรม และการจับคู่ธุรกิจนานาชาติ ถือเป็นจุดนัดพบ ระหว่างผู้ผลิตและผู้ซื้อใน
แวดวงอุตสาหกรรมทั่วโลก ซึ่งงานครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 18 ภายใต้แนวคิด “The Global Sourcing Excellence” สะท้อนถึงศักยภาพของไทยในการเป็น “ศูนย์กลางการจัดซื้อและรับช่วงการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรม ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน” โดยคาดว่าการจัดงานในครั้งนี้จะมีผู้เข้าร่วมชมงานกว่า 46,000 คน จากบริษัทผู้ซื้อชั้นนำกว่า 500 บริษัททั้งในและต่างประเทศ และคาดว่าจะก่อให้เกิดการจับคู่ธุรกิจกว่า 9,000 คู่ เกิดมูลค่าเชื่อมโยงอุตสาหกรรมกว่า 22,000 ล้านบาท

“ปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ ที่จะยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง ดิจิทัล ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ซึ่งบีโอไอ ตระหนักดีว่า หนึ่งในปัจจัยสำคัญในการสร้างฐานอุตสาหกรรมใหม่ ให้มั่นคงและยั่งยืน คือการสร้างความเข้มแข็งของ Supply Chain โดยการสนับสนุนให้ผู้ผลิตวัตถุดิบและชิ้นส่วนในประเทศได้มีโอกาสเข้าไปมีบทบาทสำคัญใน Supply Chain ของอุตสาหกรรมใหม่เหล่านี้ด้วย” นายนฤตม์ กล่าว

นอกจากนี้ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 บีไอไอได้มีการจัดกิจกรรมพิเศษ “BOI Symposium: EV Supply Chain” โดยเชิญผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำ 7 รายที่มีการลงทุนในประเทศไทย ได้แก่ BYD, MG, Great Wall Motor, Neta, Changan, GAC Aion และ Chery ที่จะมาร่วมนำเสนอทิศทางของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงแผนการจัดซื้อจัดหาชิ้นส่วนในประเทศ เพื่อส่งเสริมโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศ โดยเฉพาะ SMEs ไทย ให้เข้าไปอยู่ใน Supply Chain ยกระดับประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต
ยานยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกต่อไป

ทั้งนี้ งาน SUBCON Thailand 2024 จัดร่วมกับ อินเตอร์แมค 2024 ซึ่งเป็นงานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรอุตสาหกรรมชั้นนำของอาเชียน เริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้ – 18 พฤษภาคม 2567 ที่ศูนย์ไบเทค กรุงเทพฯ