‘ศุภาลัย’ จัดโครงการ Big Brother ปีที่ 8

‘ศุภาลัย’ อัดเต็มสูบทุกสูตรวิชาอสังหาฯ ติดอาวุธให้ผู้ประกอบการรายเล็กต่อเนื่อง กับโครงการ Big Brother ปีที่ 8

นายราชัย ปิยวาจานุสรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เปิดโครงการโซนจ.ชลบุรี ต้อนรับ 2 บริษัทน้องเลี้ยง คือ บริษัท เดอะลิฟวิ่งมายด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และ บริษัท สิทธินันท์ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในระดับภูมิภาค ทั้งจ.บุรีรัมย์ และ จ.ลพบุรี

ซึ่งในปีนี้บมจ.ศุภาลัย ได้เข้าร่วมและสนับสนุนโครงการ “Big Brother” ที่จัดโดยสภาหอการค้าไทย ซึ่งในแต่ละปีที่ผ่านมาศุภาลัยได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจตั้งแต่ 300 – 1,000 ล้านบาทที่ผู้ประกอบการ SME ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ
.
ในฐานะบริษัทพี่เลี้ยง ‘ศุภาลัย’ พร้อมจะถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์และแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ในเรื่องที่อยู่อาศัยแก่กันและกันในมิติต่าง ๆ อีกทั้งยังมุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนในการดำเนินกิจการให้กับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ไทยไม่ว่าจะเป็นรายเล็กหรือรายใหญ่ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสามารถในการสร้างโอกาสทางธุรกิจควบคู่ไปกับการก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมโดยรวมต่อไป