ยิปซัมฯ เปิดตัว ‘สถาบันยิปซัมตราช้าง’

ยิปซัมตราช้าง เปิดตัว “สถาบันยิปซัมตราช้าง” ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีก่อสร้างและวิทยาการด้านอาคาร แห่งใหม่ใจกลางเมือง

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด หรือ “ยิปซัมตราช้าง” นำโดยคุณเมอเรย์ รี้ด ผู้บริหารระดับสูงประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (กลาง) และคุณอนุพงษ์ รงค์เหลืองอร่าม กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทย กัมพูชา ลาว พม่า (ที่ 4 จากขวา) พร้อมคณะผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้บริหารบริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด ร่วมเปิดตัว  “สถาบันยิปซัมตราช้าง” ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีก่อสร้างและวิทยาการด้านอาคารที่ได้คุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานอย่างยั่งยืน โดยจัดแสดงโซลูชันยิปซัม และโซลูชันสเปเชียล มุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในปี 2045 รวมถึงเป็นศูนย์ฝึกอบรม และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างยิปซัม ยกระดับการเรียนรู้แนวทางการติดตั้งแผ่นยิปซัมให้ช่างมืออาชีพ สร้างมาตรฐานอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างไทยสู่การพัฒนาให้เติบโตอย่างยั่งยืน

โดยภายในงานมีคุณสุทธิพงษ์ โกศลวิริยะกิจ รองอธิบดี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (ที่ 4 จากซ้าย) ดร.สุธาสินี  อาทิตย์เที่ยง หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาอาคาร – กรมโยธาธิการและผังเมือง (ที่ 2 จากซ้าย) คุณอนุวัตร เฉลิมไชย ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด (ที่ 3 จากขวา) ร่วมเป็นเกียรติในงาน
           
‘สถาบันยิปซัมตราช้าง’ ตั้งอยู่ BLOCK 28 Creative & Startup Village โซน B ซอยจุฬาฯ 5 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน การเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ลงสถานีสามย่าน (ทางออก 2) เปิดให้บริการแล้ววันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น.  กรุณานัดหมายล่วงหน้าเพื่อเข้าชม โทร 062-695-4060 
 
บุคคลในภาพจากซ้ายไปขวา
1.คุณยุทธศักดิ์ นฤชัยปราโมทย์ ผู้อำนวยการสถาบันยิปซัมตราช้าง
2.ดร.สุธาสินี อาทิตย์เที่ยง หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาอาคาร – กรมโยธาธิการและผังเมือง
3.คุณศิริลักษณ์ ฮั้วรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร
4.คุณสุทธิพงษ์ โกศลวิริยะกิจ รองอธิบดี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
5.คุณเมอเรย์ รี้ด ผู้บริหารระดับสูงประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด
6.คุณอนุพงษ์ รงค์เหลืองอร่าม กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทย กัมพูชา ลาว พม่า บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด
7.คุณอนุวัตร เฉลิมไชย ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด
8.คุณไพบูลย์ ถนอมกิจชัย ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด
9.คุณอมรรัตน์ วิเศษโกสิน ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด