AMR ลุยต่อยอด 3 กลุ่มธุรกิจ มุ่งยกระดับรายได้สู่ความยั่งยืน

เดินหน้าเชิงรุกต่อเนื่องขับเคลื่อนธุรกิจบริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) (AMR) หนึ่งในบริษัทของตลาดหลักทรัพย์ไทยภายใต้การนำของคุณณัฏฐชัย ศิริโก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่มุ่งเป้าหมายดำเนินธุรกิจ 3 กลุ่มชัดเจน

คุณณัฏฐชัย ศิริโก กล่าวถึงแนวทางและนโยบายการลงทุนของ AMR ในปัจจุบันนี้ว่ายังคงเน้นลงทุนกับโครงการระยะยาวตามที่ได้มติจากการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ไปเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ นั่นคือ AMR ยังสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น พร้อมเดินหน้าธุรกิจ 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ 1) Smart Technology & AIoT มุ่งดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญในด้านงานวางระบบ และได้ต่อยอดธุรกิจเพิ่มขึ้น เช่น ระบบการจัดการอาคาร (Building Management System) ระบบจัดการคลังสินค้า (Smart Warehouse) และระบบการบริหารจัดการน้ำ (Smart Flood Management / Smart Waste Water Management)

2) Infrastructure & Green Transportation ที่มุ่งเน้นด้านระบบขนส่งมวลชน เช่น ระบบรถไฟฟ้า ระบบรถไฟ ระบบรถประจำทาง ด้านงานระบบโครงสร้าง เช่น ระบบไฟฟ้าสื่อสารใต้ดิน ระบบสถานีไฟฟ้าย่อย ให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทขนาดใหญ่

3) Renewable Energy & Green Environment ขานรับเทรนด์รักษ์โลกที่เป็นเทรนด์แห่งอนาคตโดยบริษัทดำเนินธุรกิจด้านพลังงานสะอาด เช่น ผลิตภัณฑ์โซลาร์ ผลิตภัณฑ์ MaCharge ที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่ง AMR เริ่มดำเนินธุรกิจ Recycle Plastic ด้วยการคัดแยกขยะพลาสติกจากชุมชนเพื่อการ Recycle และเชื้อเพลิงพลังงานจากขยะ (RDF) ให้กับหน่วยงานรัฐและผู้ประกอบการ และมีแผนขยายธุรกิจทั่วประเทศต่อไป

โดยจาก 3 ธุรกิจหลักทำให้บริษัทเป็น Smart Tech Company ที่ได้รับการยอมรับในกลุ่มลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนด้วยดีเสมอมา ในฐานะผู้ให้บริการออกแบบพร้อมติดตั้งแบบเบ็ดเสร็จด้านระบบวิศวกรรม (Total System Integration) เพื่อใช้เป็นรากฐานความก้าวหน้าสู่สังคมอย่างยั่งยืนในอนาคต

ประการสำคัญ AMR ยืนยันความพร้อมที่จะลงทุนและดำเนินธุรกรรมในธุรกิจที่หลากหลาย จากความเชี่ยวชาญหลักตลอด 25 ปีที่ผ่านมา AMR ตั้งเป้าหมายการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนควบคู่ไปกับเทรนด์ Eco-Actives ธุรกิจรักษ์โลก ณ สิ้นปี 2566 บริษัทฯ มี Backlog อยู่ที่ 2,513 ล้านบาท และจะทยอยรับรู้รายได้ในปี 2567 ประมาณ 1,700 ล้านบาท

“ปีนี้คาดว่าจะใช้งบลงทุนราว 200-300 ล้านบาท เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจพลังงานทางน้ำ เช่น การจำหน่ายน้ำดิบที่ได้ลงทุนไปแล้วกว่า 100 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขับเคลื่อนโครงการตามแผน คาดว่าจะคุ้มทุนในระยะเวลาอันใกล้นี้”

เล็งหารือร่วมบูรณาการโซนภาคตะวันออก

คุณณัฏฐชัย ศิริโก กล่าวอีกว่า ในส่วนเรื่องโครงการลงทุนแก้ไขปัญหาขยะนั้นหากได้งานมาคาดว่าลงทุนเครื่องจักรได้ทันที ดังนั้นหากมองความยั่งยืนทางธุรกิจน่าจะมองไกลได้นานถึง 30 ปีเนื่องจากเป็นพื้นที่การลงทุนขนาดใหญ่ ปริมาณขยะมีจำนวนมาก เช่นเดียวกับพื้นที่อีอีซีก็มองลู่ทางไว้ด้วยเช่นกัน เพราะหากมองศักยภาพพื้นที่น่าจะมีการบริหารจัดการเรื่องขยะเอาไว้ด้วย

ปัจจุบันยังพบว่าขยะเมืองต่างๆจะใช้วิธีฝังกลบและเผาทิ้ง หรือขนย้ายออกไปทิ้งที่อื่น แนวทางที่ถูกต้องจึงไม่ควรเอาขยะของแต่ละเมืองไปทิ้งเมืองอื่นให้เกิดความเดือดร้อนตามมา ทั้งนี้หากมองขยะในเทศบาลเมืองถือว่ามีไม่มาก ควรมองในภาพกว้างทั้งจังหวัดหรือทั้งภาคหากจะต้องบริหารจัดการเรื่องขยะทั้งระบบเนื่องจากเครื่องกำจัดขยะสามารถบริหารจัดการได้ในปริมาณมากพอ แนวทางในปัจจุบันจึงสามารถลดปัญหาการฝังกลบและไม่ส่งกลิ่นเหม็นให้สร้างความเดือดร้อนลงไปได้อย่างมาก ดังนั้นโซนภาคตะวันออกจึงควรต้องมีการร่วมหารือหลายฝ่ายให้เกิดการบูรณาการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป

“นครสวรรค์-อยุธยา” โมเดลศึกษาบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

คุณณัฏฐชัย ศิริโก กล่าวว่าสำหรับหน่วยงานที่จะมองโมเดลการดำเนินงานหรือการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนั้นขณะนี้สามารถเข้าไปศึกษาแนวทางบริหารจัดการได้แล้วที่เทศบาลเมืองนครสวรรค์ด้านบริหารจัดการบำบัดน้ำเสีย หรือของกลุ่มพาโนว่าที่บริหารจัดการขยะในพื้นที่จ.พระนครศรีอยุธยา และในเร็วๆนี้สำหรับโซนภาคใต้จะสามารถศึกษาแนวทางบริหารจัดการขยะได้ที่จ.พัทลุง เป็นต้น

“ขณะนี้ AMR เดินหน้าขยายแนวทางเพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้างยิ่งขึ้นให้ผู้สนใจโครงการสามารถจับต้องได้และมองเห็นประโยชน์ที่จะได้รับอย่างเป็นรูปธรรมจริงๆ AMR จะช่วยลดต้นทุนให้ได้ต่ำที่สุดซึ่งสามารถมองเห็นตัวเลขทางบัญชีได้อย่างชัดเจน”

แนวทางขับเคลื่อน AMR ช่วงครึ่งปีหลัง 67

คุณณัฏฐชัยกล่าวถึงแนวทางขับเคลื่อนธุรกิจช่วงครึ่งปีหลัง 2567 นี้ว่า ขณะนี้พอจะมองเห็นภาพชัดเจนแล้วในระดับหนึ่งเรื่องแนวทางและการต่อยอดธุรกิจด้านพลังงานสะอาดทั้ง 3 กลุ่ม เพียงแต่รอให้ขั้นตอนครบถ้วนสมบูรณ์จริงๆก่อนเท่านั้นจึงจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ แม้จะเป็นบริษัทในตลาดหุ้นน้องใหม่แต่ก็ขอขับเคลื่อนธุรกิจอย่างรอบคอบ
#เอเอ็มอาร์ #AMR #แนวทางการลงทุน #รุกพลังงานสะอาด