ดินเนอร์ทอล์คต่อยอดความสัมพันธ์การค้าอาเซียน-จีน

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 ณ สวนเสียงไผ่ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร นายดาวิน หยาง นายกสมาคมการค้าอาเซียน-จีน ได้จัดงานต้อนรับ Mr Shi Zhongjun (ชิจงจุน) เลขาธิการศูนย์อาเซียน-จีน และคณะจากปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อแนะนำตัวและกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน การศึกษา วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวระหว่างอาเซียน-จีน และไทย-จีนให้แข็งแกร่งมากขึ้นร่วมกับทั้ง 11 ประเทศของอาเซียนอย่างเป็นทางการ โดยได้จัดกิจกรรม “CHINA-ASEAN Collaboration Dinner Talk” ให้นักธุรกิจของทั้ง 2 ประเทศได้พบปะกันอย่างใกล้ชิดอีกด้วย

ในโอกาสพิเศษนี้ได้รับเกียรติจากนายพงษ์เทพ เทพกาญจนา อดีตรองนายกรัฐมนตรี ในฐานายกกิตติมศักดิ์สมาคมการค้าอาเซียน-จีน กล่าวต้อนรับพร้อมกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน และขอให้การมาแนะนำตัวอย่างเป็นทางการครั้งนี้ของฝ่ายจีนประสบความสำเร็จอย่างงดงาม

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการ/ประธานสถาบันสร้างชาติ(NBI) กล่าวถึงแนวทางกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีนพร้อมกับเชิญจีนมาร่วมจัดตั้งศูนย์กลางการค้าอาเซียน-จีน โดยเฉพาะศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของอาเซียน นายชยดิฐ หุตานุวัชร์ นายกกิตติมศักดื์สมาคมการค้าอาเซียน-จีน กล่าวถึงแนวทางการเรียนรู้วิธีการแก้จนของจีนและจีนจะให้การสนับสนุนแก่ประเทศไทยได้อย่างไร โดยได้ยกตัวอย่างภาคธุรกิจที่ไทย-จีนร่วมกันขับเคลื่อนปรากฎให้เห็นแล้วหลายรายที่ประสบความสำเร็จพร้อมต่อยอดในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

ด้าน Mr. Shi Zhongjun (ชิจงจุน) เลขาธิการศูนย์อาเซียน-จีน กล่าวว่า จากกรณีที่ได้ร่วมประชุมกับกระทรวงพาณิชย์ของไทยภายหลังการเข้ารับตำแหน่งโดยเดินทางมาประเทศไทยต่อเนื่องจากที่แล้วเสร็จการประชุมจากประเทศบรูไน ทั้งนี้ภายหลังเสร็จจากการประชุมในประเทศไทยก็จะเดินทางไปประเทศเวียตนามต่อไปพร้อมเน้นย้ำว่าองค์กรอาเซียน-จีนนี้มีสมาชิกจาก 11 ประเทศร่วมกันจัดตั้ง มีสำนักงานเลขาธิการตั้งอยู่ที่ประเทศจีน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ปรพล อดิเรกสาร ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ และกิจการชายแดนไทย สภาผู้แทนราษฏร สนับสนุนจากธนาคารไทยพาณิชย์ให้เป็นศูนย์กลางพบปะของนักธุรกิจของทั้ง 11 ประเทศ

โอกาสพิเศษนี้ได้รับเกียรติจากนายดำรงศักดิ์ มนัสวานิช รองนายกสมาคมการค้าอาเซียน-จีน นายมงคล นฤนาทดำรงค์ อดีตคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายธนินท์รัฐ ภักดีภิญโญ อดีตผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัลพัฒนาพร้อมด้วยนักธุรกิจภาคเอกชนไทย-จีนให้เกียรติต้อนรับและร่วมงานอย่างคับคั่ง