พิธีบวงสรวงใหญ่ประจำปี ศาลท่านท้าวมหาพรหมร่มเกล้า ณ เคหะชุมชนร่มเกล้า

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีบวงสรวงใหญ่ประจำปี ศาลท่านท้าวมหาพรหมร่มเกล้า และร่วมถวายมาลัยข้าวตอกดอกไม้ โดยมี นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นางสาววนิดา สุทธิช่วย ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและผู้อยู่อาศัยในโครงการเคหะชุมชนร่มเกล้า เข้าร่วมพิธี ซึ่งถือเป็นประเพณีปฏิบัติของชาวเคหะชุมชนร่มเกล้า เพื่อสร้างความสามัคคีและเป็นประเพณีที่เป็นมงคลแก่พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในเคหะชุมชนร่มเกล้าแขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ