DRT ตอกย้ำเป็นหุ้นปันผล เดินหน้ารุก Diamond Solution เพิ่มศักยภาพตลาด

DRT ตอกย้ำเป็นหุ้นปันผลที่สร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น เตรียมจ่ายเงินปันผลงวดการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปี 2566 ในอัตรา 0.26 บาทต่อหุ้น เดินหน้ารุก Diamond Solution เพิ่มศักยภาพขยายตลาด
 
‘บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร หรือ DRT’ ตอกย้ำเป็นหุ้นปันผลที่สร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น หลังผลักดันการเติบโตนิวไฮสูงกว่าเป้าหมายเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ประกาศจ่ายเงินปันผลงวดผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปี 2566 ในอัตรา 0.26 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 222.31 ล้านบาท ส่งผลทั้งปีจ่ายเงินปันผลรวม 0.52 บาทต่อหุ้น มากกว่าปีก่อน พร้อมเดินหน้านำเสนอสินค้าคู่บริการภายใต้ Diamond Roof Solution เสริมศักยภาพการทำตลาดตอบสนองความต้องการลูกค้าในทุกช่องทางการจำหน่าย ตั้งเป้าทั้งปีเติบโต 5%

นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) หรือ DRT ผู้ผลิตและจำหน่ายระบบหลังคา ไม้สังเคราะห์และบอร์ดไฟเบอร์ซีเมนต์ บอร์ดตกแต่งผนัง อิฐมวลเบา ไม้บันได SPC-FC ร้านกาแฟสำเร็จรูป (DIAMOND Cafe) และบริการติดตั้งโครงหลังคาและกระเบื้องหลังคา ภายใต้เครื่องหมายการค้า ‘ตราเพชร’ เปิดเผยว่า จากภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2566 ของ DRT ที่ประสบความสำเร็จในการผลักดันการเติบโตของรายได้รวมสูงกว่าเป้าหมายติดต่อกันเป็นปีที่ 2 โดยทำรายได้รวม 5,646.88 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 7.56%) และมีกำไรสุทธิ 637.51 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 1.90%) สะท้อนถึงศักยภาพการดำเนินธุรกิจที่มีความแข็งแกร่งด้านแบรนด์สินค้า ‘ตราเพชร’ ที่มีข้อได้เปรียบเชิงการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายและช่องทางจำหน่ายที่ครอบคลุมความต้องการของลูกค้า ประกอบกับการบริหารจัดการด้านการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในครึ่งปีหลังของปี 2566 (กรกฎาคม-ธันวาคม) ในอัตรา 0.26 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 222.31 ล้านบาท โดยกำหนดวันปิดสมุดพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2567 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 นี้ ซึ่งเมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรก 2566 (มกราคม – มิถุนายน 2566) ในอัตรา 0.26 บาทต่อหุ้น บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานทั้งปี 2566 ในอัตรารวมทั้งสิ้น 0.52 บาทต่อหุ้น มากกว่าปีก่อนเพื่อตอกย้ำ DRT เป็นหุ้นที่สร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ

ส่วนแผนงานปีนี้ บริษัทฯ จะมุ่งนำเสนอสินค้าคู่บริการ Diamond Solution (สินค้าคู่บริการ) เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้า โดยจะเร่งทำตลาด Diamond Roof Solution ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายย่อยและห้างค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ พร้อมบริหารจัดการด้านต้นทุนการผลิตที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาอัตราการทำกำไรขั้นต้นที่ 25-27% และผลักดันการเติบโต 5% ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
****************************
เกี่ยวกับ บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร 

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) หรือ “DRT” ผู้ผลิตและจำหน่ายระบบหลังคา ไม้สังเคราะห์และบอร์ดไฟเบอร์ซีเมนต์ บอร์ดตกแต่งผนัง อิฐมวลเบา คานทับหลัง เคาน์เตอร์มวลเบาสำเร็จรูป ร้านกาแฟสำเร็จรูป (DIAMOND Cafe) และบริการติดตั้งโครงหลังคาและกระเบื้องหลังคา ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ตราเพชร” มีประสบการณ์ยาวนานในธุรกิจกว่า 38 ปี มีเทคโนโลยีการผลิตทันสมัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO9001:2015, ISO14001:2015 และ ISO45001:2018 จากสถาบัน Lloyd’s Register Quality Assurance Limited (LRQA) รวมถึงได้รับเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งยืนยันถึงคุณภาพสินค้า ตลอดจนมีการบริหารจัดการภายในโรงงานที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นทางเลือกที่ดีกว่าด้านวัสดุก่อสร้างและบริการ”