UTA หนุนกิจกรรม “รวมพลัง รักษ์เกาะพระ ครั้งที่ 3” นำทีมเจ้าหน้าที่ร่วมปลูกป่าโกงกางคืนสมดุลเกาะพระ

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวนริศรา ศรีสันต์ ที่ปรึกษากลยุทธ์สื่อสารองค์กร
บริษัทบีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และนางพิมลพร พุ่มแก้ว จาง ผู้อำนวยการฝ่ายความสัมพันธ์ภาครัฐและชุมชน บริษัทอู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด (UTA) นำทีมเจ้าหน้าที่ UTA ร่วมกับกองเรือยุทธการ, หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ, สโมสรโรตารี่ อีคลับ ดอลฟิน พัทยา พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ร่วมกันปลูกป่าโกงกาง และเก็บขยะตามชายหาด ณ บริเวณเกาะพระด้านทิศตะวันออก อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในกิจกรรม “รวมพลัง รักษ์เกาะพระ ครั้งที่ 3” ตามโครงการปลูกป่าโกงกางเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเกาะพระ อันเกิดจากการเบี่ยงเบนของกระแสน้ำ โดยมี พลเรือโท พัลลภ เขม้นงาน รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธี

กิจกรรมครั้งนี้ UTA ได้ร่วมสนับสนุนต้นโกงกางจำนวน 200 ต้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งยังช่วยลดความรุนแรงของคลื่นลม และป้องกันการกัดเซาะของชายฝั่งทะเลอีกด้วย