“วิ่งเพื่อนกยูงพะเยา #2 “ กิจกรรมดีดีเพื่อสิ่งแวดล้อม

        เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2567 สโมสรไลออนส์ดอกคำใต้-พะเยา ร่วมกับสโมสรโรตารีนกยูงพะเยา จัดกิจกรรม “วิ่งเพื่อนกยูง (Save Peafowl Phayao) ครั้งที่ 2” ณ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โดยประธานจัดงาน ดร.อำนาจ วิชัย นายกสโมสรไลออนส์ ดอกคำใต้-พะเยา พร้อมด้วยนพ.สุรวัฒน์ กุลศรี ผอ.รพ.ดอกคำใต้ นยล. สโมสรโรตารีนกยูงพะเยา #คนอยู่ได้_นกยูงอยู่ด้วย_สิ่งแวดล้อมอยู่ดี #พะเยาเมืองนกยูง