8 แบบบ้านศุภาลัย คว้าโล่ประกาศเกียรติคุณการันตีบ้านประหยัดพลังงาน

          บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) โดยนายสิรวิชญ์ คำกลิ่น ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกสถาปัตยกรรม แนวราบ ฝ่ายสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เผยว่า ศุภาลัยคว้า 8 โล่ประกาศเกียรติคุณรับรองจากโครงการส่งเสริมมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของบ้านอยู่อาศัย จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ซึ่ง 2 แบบบ้านล่าสุด ‘ศุภธนัท’ และ ‘ศุภธนนท์’ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณประเภทดีมาก ขณะที่อีก 6 แบบบ้านในซีรีย์ Tropical Modern ทั้ง ศุภมัณฑิรา, ศุภกานต์, ศุภราช, ศุภฤทัย, ศุภจิตรา และ ศุภกฤต ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณประเภทดีเด่น

          โดยทั้ง 8 แบบบ้านผ่านเกณฑ์การประกวดแบบบ้านประหยัดพลังงาน ทั้งด้านแนวคิดการออกแบบ ด้านงานสถาปัตยกรรม ด้านงานวิศวกรรมและด้านอื่นๆ อาทิ ประโยชน์ของข้อมูลที่เกิดต่อสาธารณะ หรือแนวคิดการออกแบบเพื่อนรองรับเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต

        “บ้านศุภาลัยทั่วประเทศล้วนมีฟังก์ชันการใช้งานและการออกแบบเป็นบ้านประหยัดพลังงาน สามารถรับแสง รับลมจากธรรมชาติ รวมทั้งเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากเบอร์ 5 ซึ่งนอกจากจะช่วยลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่โลกของเราแล้ว ยังทำให้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้อยู่อาศัยได้อย่างมาก” นายสิรวิชญ์ คำกลิ่น กล่าวในตอนท้าย