โมเดอร์นพร็อพเพอร์ตี้ผนึกสื่อเศรษฐกิจ จัดสัมมนา " ด่วน! ผังเมืองกรุงเทพฯ ใหม่ เรื่องร้อน ต้องรู้ "

โมเดอร์น พร็อพเพอร์ตี้ บริษัทที่ปรึกษา/นักวิเคราะห์อสังหาฯ/ผู้เชี่ยวชาญราคาที่ดิน โดยอ.วสันต์ คงจันทร์ (page: m-property) ผนึกสื่อมวลชนสายเศรษฐกิจ-อสังหาริมทรัพย์-พัฒนาเมือง จัดสัมมนา ” ด่วน! ผังเมืองกรุงเทพฯ ใหม่ เรื่องร้อน ต้องรู้ ” เชิญชวนเจ้าของที่ดิน บริษัทขนาดใหญ่ ตัวแทนนายหน้า สถาบันการเงิน ประชาชนผู้สนใจ ต้องไม่พลาด เพื่อการวางแผนบริหารจัดการทรัพย์สิน ไฮไลต์ให้นำสำเนาโฉนดที่ดินของท่านมาตรวจสอบผังสี แนวทางการยื่นขอปรับผังสีได้ในงานก่อนถึงเด็ดไลน์ภายใน 29 กพ. 2567 นี้ (วันสุดท้าย)

อ.วสันต์ คงจันทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โมเดอร์น พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนส์ จำกัด บริษัทที่ปรึกษา/นักวิเคราะห์อสังหาฯ/ผู้เชี่ยวชาญราคาที่ดิน เปิดเผยว่าร่วมกับสื่อมวลชนสายเศรษฐกิจ -อสังหาริมทรัพย์-พัฒนาเมือง ประกอบไปด้วย M-property, The Leader Asia, UCD News, Post News1, Estate Corner, Winner Estate, ERA Thailand, Acute Realty, Resam, Condo Guide, Property Channel, Property Mentor จัดสัมมนาเรื่อง ” ด่วน! ผังเมืองกรุงเทพฯ ใหม่ เรื่องร้อน ต้องรู้ เพื่อนำเสนอ ข้อชี้แนะรอบสุดท้าย ด้านการปรับผังเมืองใหม่ให้กับเจ้าของที่ดิน บริษัทขนาดใหญ่ ตัวแทนนายหน้า สถาบันการเงิน ประชาชนผู้สนใจ เพื่อการวางแผนบริหารจัดการทรัพย์สินของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยกำหนดจัดสัมมนาในวันพุธที่ 17 มกราคา 2567 เริ่มเวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรม ดิเอ็มเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนายังสามารถนำสำเนาโฉนดที่ดินของท่านมาตรวจสอบผังสี แนวทางการยื่นขอปรับผังสีได้อีกด้วย ทั้งนี้กรุงเทพมหานครกำหนดให้ยื่นได้ภายใน 29 กพ. 2567 นี้ เป็นวันสุดท้าย

สำหรับกำหนดการสัมมนามีดังนี้คือ เวลา 8.30 น. ลงทะเบียน เวลา 9.00 น. รศ.มานพ พงศทัต กูรูผู้รอบรู้ด้านผังเมืองและการพัฒนาเมือง กล่าวเปิดงาน เวลา
9.30-10.45 น. เริ่มเข้าสู่ช่วงสัมมนาโดยวิทยากรจากสถาปนิก สมาคมอสังหาริมทรัพย์ ในประเด็นต่างๆดังนี้คือ
✅ กรุงเทพมหานคร ประกาศร่างผังเมืองใหม่ รับฟังความคิดเห็นไปแล้ว โอกาสสุดท้ายในการยื่นขอปรับผังสี ภายใน 29 กพ..67 (deadline)
✅ การเปลี่ยนแปลงผังสี ข้อกำหนดใหม่ ผลกระทบต่อที่ดินแต่ละโซน
✅ แนวเวนคืน ถนนตัดใหม่สายต่าง ๆ 148 สาย
✅ ผลกระทบต่อการก่อสร้าง การใช้ประโยชน์ การเปลี่ยนแปลง FAR, OSR, โบนัสต่าง ๆ
✅ ผลกระทบต่อศักยภาพที่ดินในการก่อสร้างอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม อาคารพาณิชยกรรมต่าง ๆ
✅ ผนวกเส้นทางรถไฟฟ้า เม็กกะโปรเจ็กต์ ถนนตัดใหม่ และแนวโน้มราคาที่ดินในอนาคต

10.45-11.00 น. พักเบรก

11.00-12.00 น. อ.วสันต์ คงจันทร์ บรรยาย หัวข้อต่างๆดังนี้
✅ เจาะลึกผังสี ข้อกำหนดใหม่ ผลกระทบต่อที่ดินแต่ละโซน
✅ ชี้ 9 ทำเลทอง ที่มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญ ผังปัจจุบันเทียบกับร่างใหม่ เปลี่ยนแปลงดีขึ้นอย่างไร
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง

13.00-16.00 น. รับปรึกษาที่ดินรายแปลง executive (เฉพาะ 30 ท่านแรก) นำสำเนาโฉนดที่ดินมาตรวจสอบผังเมือง ข้อกำหนดต่างๆ เปรียบเทียบผังเมืองเดิม กับผังเมืองใหม่ แนวทางการยื่นขอปรับสีผังเมือง ภายใน 29 กพ. 2567 โดยทีมงาน www.m-property.co.th

ทั้งนี้ได้กำหนด option1: เข้าร่วมงานสัมมนาภาคเช้าพร้อมอาหารเที่ยง ค่าลงทะเบียน 1,070 บาท/ท่าน (รวม VAT) option2: เข้าร่วมงานสัมมนาภาคเช่า และนำแปลงที่ดินมาปรึกษาภาคบ่าย พร้อมอาหารเที่ยง ค่าลงทะเบียน 1,605 บาท/ท่าน (รวม VAT)(จำกัด 30 ท่านแรกเท่านั้น) ลงทะเบียนได้ที่ https://shorturl.at/lrX07