ศุภาลัยระดมทีมสร้างดีสายกรีน SCG

บมจ.ศุภาลัย พร้อมพันธมิตร SCG และภาคีเครือข่ายในโครงการ “รักษ์ทะเล” นำ “บ้านปะการัง” ที่ ‘สร้าง’ ด้วยการขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยี CPAC 3D Printing Solution โดยการนำเศษคอนกรีตเหลือใช้จากไซต์งานก่อสร้างผ่านกระบวนการย่อยและคัดแยกในโครงการของศุภาลัย นำมาเป็นส่วนผสมผลิตปูนซีเมนต์ ลงเรือขนย้ายและนำไปติดตั้งใต้ท้องทะเลในพื้นที่เกาะสาก จังหวัดชลบุรี หวังช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลอย่างยั่งยืน

นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า หลังจากที่บริษัทฯ ได้เป็นหนึ่งในพันธมิตรสนับสนุนโครงการ “รักษ์ทะเล” ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ก่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจในนวัตกรรม ‘บ้านปะการัง’ ที่ขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยี CPAC 3D Printing Solution ซึ่งมีความกลมกลืนกับธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล

โดย “ศุภาลัย” ได้ร่วมนำเศษคอนกรีตรีไซเคิลในกระบวนการก่อสร้าง ซึ่งเกิดจากนำลูกปูนที่ใช้ในการทดสอบกำลังอัดคอนกรีตจากหลายโครงการโซนจังหวัดชลบุรี มาเป็นส่วนผสมทดแทนหินปูน ทำให้สามารถสร้าง ‘บ้าน’ หรือฐานเกาะตัวอ่อนปะการังขนาดใหญ่ได้จำนวน 34 ชุด และเมื่อผลิตเสร็จแล้วจึงได้ร่วมดำเนินการจัดวาง ณ ใต้ท้องทะเลเกาะสาก จ.ชลบุรี โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสร้างบ้านปะการังที่เกิดจากการสร้างดีของชาวศุภาลัยครั้งนี้ จะกระตุ้นให้เกิดการเจริญเติบโตของตัวอ่อนปะการัง และคืนความสมบูรณ์พร้อมรักษาสมดุลของระบบนิเวศแนวปะการังและสัตว์น้ำใต้ท้องทะเลไทยอย่างยั่งยืน

‘ศุภาลัย’ ดำเนินการธุรกิจควบคู่กับยึดหลักธรรมาภิบาล ทั้งในด้านคุณธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ อีกทั้งยังนำคอนเซ็ปต์ ‘Built for Real Life บ้านที่คิดจากชีวิตจริง’ ที่เป็นหัวใจหลักของการสร้างที่อยู่อาศัย มาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ โดยที่บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนก็สามารถมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสิ่งดีๆกลับคืนให้กับโลกนี้ไปด้วยกัน