DMT ส่งมอบและแจกกระเป๋ากันง่วงให้ผู้ใช้ทางเดินทางปลอดภัย

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 นายนพพล โพธิ์ขี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง (จำกัด) หรือ DMT ส่งมอบกระเป๋ากันง่วงให้กับนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อแจกให้พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะในงาน “ปีใหม่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ” ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ หมอชิต เพื่อเป็นการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ และร่วมกันสร้างความปลอดภัยการใช้รถโดยสารสาธารณะ ให้ทุกคนเดินทางถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย

นอกจากนั้นนางอโนมา อุฤทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ บริษัททางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารแจกกระเป๋ากันง่วงในโครงการ “เที่ยวปีใหม่ทั่วไทย ปลอดภัยไปกับดอนเมืองโทล์ลเวย์” ในช่วงวันหยุดยาวให้แก่ผู้ใช้ทาง เพื่อรณรงค์ให้พี่น้องคนไทยเดินทางถึงที่หมายด้วยความระมัดระวังและปลอดภัย ณ ด่านดินแดงและด่านอนุสรณ์สถาน