บขส.จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล ร.9

บขส.จัดกิจกรรม “บขส. Big Cleaning Day จิตอาสาทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล ร.9” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 66 นางสาวระพิพรรณ วรรณพินทุ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารการเดินรถ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) นำคณะผู้บริหาร และพนักงานจิตอาสา บขส. ร่วมจัดกิจกรรม “บขส. Big Cleaning Day จิตอาสาทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล ร.9” ขึ้น เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

โดยก่อนเริ่มเข้าสู่กิจกรรม “บขส. Big Cleaning Day จิตอาสาทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล ร.9” รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารการเดินรถ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. นำคณะผู้บริหาร ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้น ผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจิตอาสา บขส., จิตอาสา 904, เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และแม่บ้าน ได้ร่วมกันทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่บริเวณ ชั้น 1 ชั้น 3 และชานชาลาสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ให้สะอาดและ เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้ผู้เข้าใช้สถานีขนส่งฯ ได้รับบริการที่มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย สร้างความประทับใจให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการ และเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ในการเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567 ที่กำลังจะมาถึงนี้

ทั้งนี้ ในส่่วนของสถานีเดินรถในส่วนภูมิภาคได้มอบหมายให้นายสถานีฯ ดำเนินการทำความสะอาด และดูแลความเรียบร้อยของสถานีฯ ให้พร้อมให้บริการประชาชนก่อนจะถึงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ด้วย