ร่วมโชว์ศักยภาพนวัตกรรมการเกษตร

           เมื่อวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2566 ณ ฮอลล์ 5 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ คุณกวินวัชร์ ชัยสุรสีห์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย พร้อมด้วยคุณโชติชานนท์ วิเศษอัครโภคิน เจ้าหน้าที่ชำนาญการงานนวัตกรรม คุณดารินทร์พัชร์ วิเศษอัครโภคิน คุณกชสร สีหสกลวาณิช คุณตฤณกร สีหสกลวาณิช คุณดวงฤทัย พรมทุ่ง คุณชณภัส สง่าพล คณะนักวิจัยสำนักงานนวัตกรรมปัจจัยการผลิตเพื่อการเกษตร(ประเทศไทย) หรือ สวกท. ร่วมกับบริษัทฟ้าอรุณพืชผลเพื่อไทย จำกัด ผู้ผลิตปุ๋ยชั้นนำใช้ในภาคการเกษตรร่วมออกบูธโชว์ศักยภาพนวัตกรรมการผลิตปุ๋ยในงานประชุมวิชาการและจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตร ภายใต้หัวข้อ “เปลี่ยนวิถีเกษตรไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม” ที่จัดโดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) หรือ สวก. เพื่อยกระดับประสิทธิภาพภาคการเกษตร สนับสนุนและพัฒนางานวิจัยด้านการเกษตรให้สอดคล้องกับกลไกการขับเคลื่อนประเทศไทยจากการเกษตรแบบเดิมไปสู่การเกษตรที่ขับเคลื่อนด้านนวัตกรรม ตอบโจทย์รัฐบาลที่ต้องการให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 3 เท่าภายใน 4 ปี โดยงานครั้งนี้ยังได้โชว์ผลงานวิจัยเด่น 6 เมกาเทรนด์เปลี่ยนโลก พลิกโฉมเกษตรไทยสู่สากล ให้ได้ชื่นชมอีกด้วย