‘เจเค เอเซีย’ ผนึก สวกท. ลุยสวน !! ใช้ปุ๋ยโอนิปลูกทุเรียน 5 พันไร่ จ.จันทบุรี

‘เจเค เอเซีย’ ผนึก สวกท. และกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ย ‘ฟ้าอรุณ’ เตรียมเผยแพร่องค์ความรู้ผลิตภัณฑ์กลุ่มปุ๋ย ‘โอนิ-ใบเงิน by JK’ ให้เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนและผลไม้อื่นๆ รวมพื้นที่ราว 5 พันไร่โซนจ.จันทบุรี ก่อนขยายพื้นที่ครอบคลุมโซนภาคตะวันออกพร้อมเร่งเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อสนองความต้องการเครือข่ายรุกตลาดปี 67

น.ท.หญิง จุฑาทิพย์ บุญยฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยดร.อ๊อด โพธิ์เงิน ที่ปรึกษา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเค เอเซีย จำกัด ผู้จำหน่ายปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรอง ‘โอนิ’ และสารเพิ่มประสิทธิภาพพืช ‘ใบเงิน By JK’ เปิดเผยว่า ได้เข้าร่วมพบปะกับคณะนักวิจัยของสำนักงานนวัตกรรมปัจจัยการผลิตเพื่อการเกษตร(ประเทศไทย) หรือ สวกท. และทีมผู้บริหาร บริษัทฟ้าอรุณพืชผลเพื่อไทย จำกัด ผู้ผลิตปุ๋ยและกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัท เจเค เอเซีย จำกัด เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีในการเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องปุ๋ยให้กับเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนและพืชผลต่างๆ รวมพื้นที่ราว 5,000 ไร่ให้ได้รับความรู้การเลือกใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการให้สามารถเพิ่มผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนั้นยังเร่งผลักดันผลิตภัณฑ์ใหม่ป้อนตลาดให้สามารถสนองความต้องการของพี่น้องเกษตรกรทั่วทุกภาคได้อย่างต่อเนื่อง และใช้รุกตลาดให้กับสมาชิกเครือข่ายกลุ่มปุ๋ยโอนิ-ใบเงิน by JK ได้อย่างเต็มที่ในปี 2567 นี้

ล่าสุดพร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์สารล้างสารตกค้างในพืชผัก เพื่อเน้นเรื่องความปลอดภัยของผลิตผลก่อนส่งถึงมือเกษตรกรและลูกค้าทั่วไป พร้อมด้วยสาร “ฮิวมิคแอซิด” ที่ช่วยประสิทธิภาพการยึดปุ๋ยให้ติดกับดินได้ดีขึ้น กระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช ช่วยรักษาความชื้นของดิน ช่วยให้รากแข็งแรงและกว้างขึ้น ปรับปรุงสภาพดิน

“ภายในปลายปีนี้เจเค เอเซียจะนำคณะลงพื้นที่จ.จันทบุรี เพื่อพบปะเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนและพืชผลิตผลอื่นๆ พร้อมกับแนะนำกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เกษตรกรเลือกนำไปใช้งานเพิ่มผลผลิตในอีกหลายรายการซึ่งตรงกับแนวนโยบายของบริษัทฯที่ต้องการให้เกษตรกรไทยสามารถลืมตาอ้าปาก หรือหลุดพ้นจากความยากจนได้อย่างยั่งยืน มีองค์ความรู้เรื่องการใช้ปุ๋ยและผลิตภัณฑ์อื่นที่จะนำไปใช้ในการปลูกพืชได้อย่างเข้าใจลึกซึ้งและมั่นใจในการนำไปใช้งานให้ได้ผลจริงๆ”