เปิดแผนธุรกิจ ’ไทย สมายล์ กรุ๊ป’

นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไทย สมายล์ กรุ๊ป หรือ TSB (สูทน้ำเงินยืนกลาง) พร้อมด้วยคุณกมลธร โกมารทัต ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรฯ (จากซ้ายมือ) คุณวรวิทย์ ชาญชญานนท์ VP of Strategic Business Development คุณวรรษิตรี รุ่งเรืองเนาวรัตน์ Chief Operating Officer คุณนภสร ลำธารทอง VP of Sales & Marketing คุณคงณัฏฐ์ ฉัตรธงชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขาย

จัดแถลงความคืบหน้าการดำเนินงานแผนธุรกิจของ ‘ไทยสมายล์บัส’ ตลอด 3 ไตรมาสที่ผ่านมาของปี 2566 ถึงแนวทางการพัฒนาธุรกิจในเครือไทยสมายล์ที่กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งในแง่ของเส้นทางให้บริการที่ปัจจุบันมีทั้งสิ้น 123 เส้นทางกับการเพิ่มจำนวนรถให้บริการประชาชนจาก 800 คันในช่วงต้นปี 2565 ปัจจุบันเพิ่มเป็นกว่า 2,200 คัน ส่งผลให้ยอดผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากเดิมเฉลี่ยมากกว่า 300,000 คน/วัน ส่วนในปี 2567 ตั้งเป้าจะมีรถเข้ามาให้บริการเพิ่มเป็น 3,100 คัน คาดการณ์ว่าจะมียอดผู้โดยสารใช้บริการเฉลี่ยมากกว่า 500,000 คน/วัน