เจเค เอเซีย ดันปุ๋ย ‘โอนิ-ใบเงิน’ เตรียมปักหมุดรุกจ.กาญจนบุรี

            คุณแรม เชียงกา ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย ปี 2562 ในนามเจ้าของโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย และประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทำนาหนองสาหร่าย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ให้เกียรติต้อนรับ ดร.อ๊อด โพธิ์เงิน ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการบริษัท เจเค เอเซีย จำกัด ผู้จำหน่ายปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรอง ‘โอนิ’ และสารเพิ่มประสิทธิภาพพืช ‘ใบเงิน By JK’ และคณะในโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลการทำนาและใช้ปุ๋ยในนาข้าวพื้นที่จ.กาญจนบุรี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวและผลผลิตอื่นๆของเกษตรกรพร้อมร่วมขับเคลื่อนบทบาท ‘ชมรมช่วยเหลือเกษตรกรไทยแบบยั่งยืนสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรไทย’ (ชกท.) ของบริษัท เจเค เอเซีย จำกัด ร่วมกันต่อไป ณ สำนักงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทำนาหนองสาหร่าย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี เมื่อ 29 ตุลาคม 2566