JK ASIA แจกปุ๋ย ‘โอนิ-ใบเงิน’ ช่วยเกษตรกร 26 หมู่บ้าน จ.เชียงใหม่

          ดร.อ๊อด โพธิ์เงิน ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเค เอเซีย จำกัด ผู้จำหน่ายร่วมกับคุณบัญชา มาตย์วังแสง ประธานชมรมช่วยเหลือเกษตรกรไทยแบบยั่งยืนสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรไทย(ชกท.) ภาคอีสาน คุณกวินวัชระ ชัยสุรสีห์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย สำนักงานนวัตกรรมปัจจัยการผลิตเพื่อการเกษตร (ประเทศไทย) หรือ สวกท. ร่วมกับโรงงานผลิตปุ๋ย ‘ฟ้าอรุณ’ พร้อมด้วยพ.ต.ต.สุรกานต์ สุจา เจ้าของฟาร์ม ณ ศิรินทร์ มอบผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรอง ‘โอนิ’ และสารเพิ่มประสิทธิภาพพืช ‘ใบเงิน By JK’ ให้เกษตรกรตัวแทน 26 หมู่บ้านไปใช้ในการปลูกพืชผัก ปลูกกาแฟ สวนลำใย และโกโก้ เพื่อเพิ่มผลผลิตและช่วยลดต้นทุนการผลิตได้อย่างยั่งยืน ณ หอประชุมหมู่ 24 ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา