กทม. วางพวงมาลาน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ร.5 เนื่องในวันปิยมหาราช

                         (23 ต.ค. 66) รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2566 โดยมี นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารสำนักการแพทย์ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ บริเวณหน้าอาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

วันที่ 23 ต.ค.ของทุกปี ตรงกับ “วันปิยมหาราช” เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) รัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวันสำคัญของชาติ และกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของรัชกาลที่ 5 พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของพสกนิกรไทย พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณทั้งในการปกครองบ้านเมือง และพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า ประชาชนชาวไทยจึงพร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญานามพระองค์ “พระปิยมหาราช” อันมีความหมายว่า “พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน”