ธ.ก.ส. ต้อนรับ รมว. เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มาเลเซีย

                  นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้การต้อนรับ  The Honourable Dato Sri Dr Stephen Rundi anak Utom รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและกระทรวงอุตสาหกรรมอาหารและการพัฒนาภูมิภาคแห่งรัฐซาราวัก (The Minister of Department of Agriculture Sarawak and Ministry of food Industry, Commodity & Regional Development Sarawak : M-FICORD) แห่งประเทศมาเลเซีย พร้อมคณะ ที่เข้าเยี่ยมชมงาน ธ.ก.ส. และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานด้านการให้บริการทางการเงินในภาคการเกษตรและการพัฒนาชนบทที่มุ่งเน้นในการดูแลสิ่งแวดล้อม และการเติบโตแบบยั่งยืน ณ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566