‘ปุ๋ยโอนิ-ใบเงิน’ รุก 3 จว. อีสานใต้ ปักหมุด ชกท. เร่งช่วยเกษตรกรแบบยั่งยืน

เจเค เอเซีย ส่งปุ๋ย ‘โอนิ-ใบเงิน’ รุก 3 จังหวัดโซนอีสานใต้ (ศรีสะเกษ-ร้อยเอ็ด-กาฬสินธุ์) พร้อมเปิดตัวทีมชมรมช่วยเหลือเกษตรกรไทยแบบยั่งยืน (ชกท.) สนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรไทย โอกาส อนาคตที่ดีกว่าของเกษตรกรไทย 3 จังหวัดดังกล่าวก่อนขยายสู่พื้นที่สุรินทร์ อำนาจเจริญ และบุรีรัมย์เพื่อขับเคลื่อนการตลาดอย่างเข้มข้นต่อเนื่องกันไป

นายอ็อด โพธิ์เงิน ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยน.ท.หญิง จุฑาทิพย์ บุญยฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเค เอเซีย จำกัด (JK Asia) ผู้จำหน่ายปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรอง โอนิ(ONI) และสารธาตุอาหารรอง ‘ใบเงิน’ เปิดเผยว่า ล่าสุดครอบครัวและญาติๆ ของนายธนากร มะโนรัตน์ รองประธานสภาเทศบาลตำบลบางใหญ่ (ทต.บางใหญ่) อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ได้จัดซื้อปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรอง ‘โอนิ’ จำนวน 90 กระสอบไปใส่ในนาข้าวและพืชผักของตนเองและเครือญาติที่จังหวัดศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ ที่ปัจจุบันได้เก็บผลผลิตส่งจำหน่ายให้กับตลาดคลองเตยและสี่มุมเมือง โดยเน้นนำไปใส่นาข้าวจำนวน 50 ไร่เพื่อต้องการเพิ่มผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวที่ได้คุณภาพตามสูตรของปุ๋ยที่นำมาใช้งาน หลังจากนั้นจะนำไปใส่ในการปลูกหอม กระเทียม และพืชผักอื่นๆ ต่อเนื่องกันไป

ล่าสุดพร้อมเปิดตัวทีมชมรมช่วยเหลือเกษตรกรไทยแบบยั่งยืน(ชกท.) สนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรไทย โอกาส อนาคตที่ดีกว่า ของเกษตรกรไทย จำนวน 3 จังหวัดในโซนอีสานใต้ คือ จังหวัดศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ ก่อนขยายสู่สุรินทร์ อำนาจเจริญ และบุรีรัมย์ ฯลฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนเรื่องปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรอง ‘โอนิ’ และสารธาตุอาหารรอง ‘ใบเงิน’ อย่างเข้มข้นต่อไป