‘เอ็นเอสซี พลัส’ ร่วมสร้างขวัญ-กำลังใจให้มูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า/รักษาทะเล

          ‘เอ็นเอสซี พลัส’ มอบเงิน 5 แสนบาทให้แก่มูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเลเพื่อร่วมสร้างขวัญ และกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเลที่ต้องทำงานด้วยความยากลำบากเพื่อเป็นแรงสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ได้มีพลังใจในการปกป้องทรัพยากรทางธรรมชาติอันเป็นสมบัติล้ำค่าของประเทศ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอ็นเอสซี พลัส จำกัด แจ้งว่าเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 นางสาวนริศรา ศรีสันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นเอสซี พลัส จำกัด หรือ NSC PLUS ร่วมสร้างขวัญ และกำลังใจ มอบเงินแก่ “มูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล” เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบพร้อมด้วยนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ มูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล

การมอบเงินในครั้งนี้บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล ที่ต้องทำงานด้วยความยากลำบาก อาทิ ภารกิจลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol System) ทั้งทางบกและทะเล ในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงภารกิจดับไฟป่าที่เกิดขึ้นทุกปี และมีแนวโน้มที่จะรุนแรงมากยิ่งขึ้น อีกทั้งการเสียสละเวลาที่จะได้อยู่กับครอบครัว อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ขอเป็นส่วนหนึ่งเพื่อสร้างพลังชีวิต และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกท่าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากำลังใจที่มอบให้ในครั้งนี้จะเป็นแรงสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีพลังใจในการปกป้องทรัพยากรทางธรรมชาติอันเป็นสมบัติล้ำค่าของประเทศต่อไป