ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (อบจ.ขอนแก่น) นำคณะเยี่ยมชมการบริหารจัดการงานสถานีขนส่งผู้โดยสารนครชัยแอร์

                            วันนี้ (6 ก.ย. 66) คณะเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นำโดย นางสุภาพร ภูเงิน ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เข้าเยี่ยชมการบริหารจัดการงานสถานีขนส่งผู้โดยสารนครชัยแอร์ บริเวณ จุดบริการเคาน์เตอร์ขายตั๋ว , ตู้ขายตั๋วอัตโนมัติ , ห้องรับรองผู้โดยสาร เฟิร์สคลาส และจุดให้บริการส่งพัสดุ ณ สถานีเดินรถนครชัยแอร์ ถนนกำแพงเพชร 2 โดยมีคุณสุวิทย์ นิยมชาติ ผู้จัดการแผนกขายและบริการ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด ให้การต้อนรับ