ไดกิ้น เปิดอย่างเป็นทางการ “ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 2”

สยามไดกิ้นเซลส์ และ ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) ร่วมกับ 2 หน่วยงานภาครัฐ จัดตั้ง “ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 2” พร้อมยกระดับองค์กรเป็นหน่วยงานเอกชนรายแรกของประเทศไทย ที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาอาชีพ พร้อมส่งมอบเครื่องมืออุปกรณ์รวมกว่า 200,000 บาท แก่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี ตั้งเป้าส่งเสริมและผลักดันบุคลากรรองรับความต้องการตลาดแรงงานขยายตัว พร้อมมุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

นายเจษฎา ทรัพย์เจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด กล่าวว่า การส่งเสริมและผลักดันบุคลากรด้านเครื่องปรับอากาศ นับเป็นหนึ่งในภารกิจที่บริษัทให้ความสำคัญในระดับสูงสุดมาอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาไดกิ้นได้ดำเนินการยกระดับทักษะและสร้างมาตรฐานให้กับช่างเครื่องปรับอากาศ ทั้งในมิติการพัฒนาองค์ความรู้ ควบคู่กับการสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์และการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สถานที่ที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมและการปฏิบัติงานจริง พร้อมใช้เพื่อทดสอบองค์ความรู้ของบุคลากรอย่างครบครันในที่เดียว
           
เมื่อปี 2560 ไดกิ้นได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับที่ 1 ขึ้น เพื่อใช้ดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถตามมาตรฐานฝีมือแรงงานของช่างเครื่องปรับอากาศ ที่มีขนาดการทำความเย็นไม่เกิน 11 กิโลวัตต์ หรือ 36,000 บีทียู ระบบไฟ 1 เฟส โดยปัจจุบันมีช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ผ่านการทดสอบจากศูนย์ระดับ 1 นี้แล้ว จำนวน 455 คน

ซึ่งในปี 2566 นี้ ไดกิ้นยังคงมุ่งมั่นด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยได้ผลักดันความร่วมมือระหว่าง บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด, บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด, กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM) ดำเนินการจัดตั้ง “ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับที่ 2” ที่ถือเป็นการขยายขอบข่ายการทดสอบความรู้ความสามารถตามมาตรฐานฝีมือแรงงานของช่างเครื่องปรับอากาศ ที่มีขนาดการทำความเย็นไม่เกิน 21 กิโลวัตต์ หรือ 72,000 บีทียู ระบบไฟ 1 เฟสหรือ 3 เฟส เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพของบุคลากรด้านเครื่องปรับอากาศ ให้พร้อมรับต่อความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี พร้อมทั้งเป็นการยกระดับฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพเครื่องปรับอากาศที่สอดคล้องกับมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศในตลาดแรงงานได้เป็นอย่างดี

นอกเหนือจากนี้ ไดกิ้นยังได้ร่วมส่งมอบอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องปรับอากาศ มูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท ให้แก่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 จังหวัดชลบุรี เพื่อสนับสนุนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของสถาบันฯ และเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนในการจัดฝึกอบรมพัฒนาความรู้และทักษะเครื่องปรับอากาศให้แก่ช่างเครื่องปรับอากาศและช่างทั่วไปในภาคตะวันออก และเป็นส่วนสำคัญในการเตรียมความพร้อมของบุคลากรก่อนเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานต่อไป
           
“ไดกิ้นถือเป็นหน่วยงานเอกชนรายแรกในประเทศไทย ที่ได้รับการอนุญาตให้เป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาอาชีพจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 2 แห่งนี้ บริษัทมุ่งมั่นจะผลักดันให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการติดตั้งและบริการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของช่างเครื่องปรับอากาศไทย กลุ่มพนักงานไดกิ้นในภูมิภาคเอเชีย-โอเชียเนีย รวมไปถึงกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อรองรับความต้องการในตลาดแรงงานที่มีการขยายตัวเพิ่มอย่างต่อเนื่อง และเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน” นายเจษฎา กล่าวทิ้งท้าย