‘มาม่า’ พบคู่ค้าทั่วประเทศในงาน “สหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 27”

“มาม่า” พบคู่ค้าพันธมิตรทั่วประเทศ ตอกย้ำความสัมพันธ์อันแข็งแกร่ง พร้อมเดินหน้าธุรกิจเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ในงาน “สหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 27”

เครือสหพัฒน์ นำโดย นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในเครือสหพัฒน์ จัดกิจกรรม “มาม่า” พบคู่ค้าพันธมิตร ในงานสหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 27 เพื่อเป็นการตอกย้ำความสัมพันธ์อันดีในฐานะคู่ค้าธุรกิจร่วมกันมาอย่างยาวนานสืบต่อจากรุ่นสู่รุ่น

โดยเครือสหพัฒน์ได้ตอกย้ำความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าพันธมิตรทั่วประเทศ ด้วยการนำสหพัฒน์ฝ่าทุกวิกฤติเศรษฐกิจ โดยเฉพาะสินค้า “มาม่า” ที่ยังคงยืนหยัดเติบโตเป็นที่ยอมรับในตลาดและสามารถสร้างยอดการเติบโตต่อเนื่องในทุก ๆ ปี พร้อมประกาศทิศทางการดำเนินธุรกิจ มุ่งเดินหน้าพัฒนาทุกด้านอย่างไม่หยุดยั้ง ต่อยอดจากผู้ทำตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพ สู่การลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นอีกในอนาคต เพื่อสร้างการเติบโตไปด้วยกันกับคู่ค้าพันธมิตร พร้อมจับมือกับคู่ค้าพันธมิตรให้ความใส่ใจในการพัฒนาสังคมและชุมชนท้องถิ่นโดยรอบ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและยั่งยืนต่อไป