ทุนจีนรุก 3 จว.ชายแดนใต้ หารือ ศอ.บต.ลงทุนซื้อ-ขายสินค้าเกษตร

รองเลขาธิการ ศอ.บต. ให้การต้อนรับคณะกรรมการภาครัฐ-ภาคเอกชนเทศบาลเมืองเน่ยเจียง ประเทศจีน เข้าพบเพื่อหารือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างเมืองเน่ยเจียงกับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้(จชต.) เน้นย้ำความสัมพันธ์ที่ดีไทย-จีน พร้อมร่วมมือ สนับสนุน และผลักดันทุกมิติเพื่อให้ทั้งสองประเทศได้รับประโยชน์ร่วมกัน

เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 66 ณ ห้องประชุมประสงค์ สุ่นศิริ อาคาร 20 ชั้น 3 ทำเนียบรัฐบาล นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้วยนาวาเอก จักรพงษ์ อภิมหาธรรม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน (กสพ.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับนายโจว จือจิ้ง (Mr. Zou Zjjing) เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำคณะกรรมการเมืองเน่ยเจียง มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน และหน่วยงานภาครัฐ-ภาคเอกชนของประเทศจีน โดยในการเข้าพบเพื่อแสวงหาโอกาสสำหรับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างเมืองเน่ยเจียง ประเทศจีนกับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย

สำหรับเมืองเน่ยเจียงตั้งอยู่ระหว่างเมืองเฉิงตูและฉงชิ่ง ทางตะวันออกเฉียงใต้ของมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน มีประชากรทั้งหมด 4.05 ล้านคน มีพื้นที่ 5,385 ตารางกิโลเมตร GDP ในปี พ.ศ. 2565 มีมูลค่าสูงถึง 165.695 ล้านหยวน ปัจจุบันเมืองเน่ยเจียงเร่งพัฒนาให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมที่เข้มแข็งและเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคตามแนวทางในการพัฒนาเฉิงตู – ฉงชิ่ง โดยมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมสี่กลุ่มหลัก ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติจากหินดินดาน วาเนเดียมและไทเทเนียม อาหาร เครื่องดื่ม และอุปกรณ์

โดยการมาของคณะกรรมการฯ ในครั้งนี้ ได้ประสานผ่านทาง ดร.ดาวิน หยาง นายกสมาคมการค้าอาเซียน – จีน ซึ่งเป็นพันธมิตรระหว่างผู้ประกอบการของ 10 ประเทศในอาเซียน และผู้ประกอบการธุรกิจจีน มีสมาชิกประกอบไปด้วยประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ จีน เป็นต้น ทั้งนี้ทางสมาคมฯ ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากกระทรวงพาณิชย์ไทยและรัฐบาลในกลุ่มประเทศอาเซียน แล้วยังเป็นหุ้นส่วนกับงาน The China ASEAN Expo อีกด้วย

ในส่วนสาระสำคัญของการประชุมร่วมกันครั้งนี้ ได้มีการพูดคุยถึงเรื่องเกี่ยวกับเมืองเน่ยเจียง ดังนี้ (1) เมืองเน่ยเจียงอยู่ในช่วงของการเร่งพัฒนาเมืองให้เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ทางด้านตะวันตกของประเทศจีน (2) ให้ความสำคัญด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และวัฒนธรรม ผ่านทางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) มายังประเทศไทย จนถึงจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนั้นจะเป็นการจุดประกายในการสร้างความร่วมมือกับประเทศไทยต่อไปด้วย และคณะกรรมการฯ ได้เชิญชวนภาครัฐ ภาคเอกชน รวมไปถึงนักธุรกิจไทยไปเยี่ยมเมืองเน่ยเจียง เพื่อแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนาร่วมกันในอนาคตอันใกล้นี้

ด้านนายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า จังหวัดชายแดนภาคใต้มีจุดเด่นในเรื่องของผลไม้ โดยเฉพาะทุเรียน จะมีการแปรรูปเป็นสินค้าต่าง ๆ เพื่อสร้างมูลค่า นอกจากนี้จะมีการทำสวนยางพาราซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนในพื้นที่ ปัจจุบันนี้ภาครัฐจะเน้นส่งเสริมการเกษตรอุตสาหกรรมมากขึ้น เช่น การนำผลผลิตทางด้านการเกษตรมาแปรรูปเป็นยา อาหาร เครื่องนุ่งห่ม หรือของใช้ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในหลากหลายด้านที่จะกลับไปสู่เกษตรกร

“จึงขอเชิญชวนกลุ่มนักธุรกิจจากประเทศจีนเข้ามาลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีมาตรการสิทธิพิเศษด้านการลงทุนมากกว่าพื้นที่อื่น ๆ ในประเทศไทย รวมทั้งจะถือโอกาสนำนักธุรกิจ ผู้ประกอบการจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปเยือนและสร้างความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ เพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศในโอกาสต่อไป”

ด้านนายโจว จือจิ้ง กล่าวว่า ขอบคุณทาง ศอ.บต. ที่ให้เกียรติต้อนรับอย่างอบอุ่น รู้สึกยินดีและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมมือกับ ศอ.บต. และประเทศไทย ในการส่งเสริมแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างเมืองเน่ยเจียงกับประเทศไทย และสมาคมการค้าอาเซียน – จีน ทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า และด้านอื่น ๆ ทุกมิติ เพื่อให้ทั้งสองประเทศได้รับประโยชน์ร่วมกัน