ร่วมลงนามบันทึกการร่วมมือ

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เป็นประธาน งานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง นายชัชชัย ผลมูล รองนายก สมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติ และหุ่นยนต์ไทย (TARA) กับ นายสรรชาย นุ่มบุญนำ ผู้จัดการทั่วไป อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ – ประเทศไทย

โดยเป็นการผนึกกำลังรวมกลุ่มผู้ประกอบการที่มีความชำนาญด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ เพื่อมุ่งนำระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ให้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ มีเป้าหมายสำคัญเพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้ก้าวสู่ Thailand 4.0 พร้อมจะมาแสดงโชว์ภายในงาน Intermach 2025 โดยมีนางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี นายมนู เลียวไพโรจน์ มิสมากาเร็ต มา และนายเกียรติศักดิ์ จิระขจรวงศ์ ร่วมงาน ณ ไบเทค บางนา เมื่อวันก่อน