ก.แรงงาน ร่วมมือเอกชน ผลิตช่างเชื่อมโยงแพลตฟอร์ม Q-CHANG

รมว.สุชาติ มอบอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมมือกับบ.เน็กซเตอร์ ดิจิตอลๆ แอนด์ โซลูชั่น จำกัด ผลิตช่างคุณภาพได้มาตรฐาน เชื่อมโยงแอป Q-CHANG เพิ่มความสะดวกรวดเร็วบริการประชาชน พร้อมเปิดศูนย์ฝึกอบรมรวมช่างฝีมือ ตั้งเป้าผลิตปีละกว่า 2,000 คน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันประชาชนประสบปัญหาเกี่ยวกับการซ่อมแซมที่พักอาศัยและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น แอร์เสีย หลังคารั่วซึม ท่อประปาชำรุด เป็นต้น จำเป็นต้องอาศัยช่างฝีมือในการซ่อมแซม เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืน และเป็นการสร้างงานอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ช่าง จึงมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จับมือภาคเอกชนผลิตช่างฝีมือ ซึ่งล่าสุดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ร่วมกับบริษัท เน็กซเตอร์ ดิจิตอล แอนด์ โซลูชั่น จำกัด ในการพัฒนาทักษะอาชีพช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้า และช่างประปาในประเทศไทย ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะฝีมือสูงขึ้น เพื่อบริการประชาชนอย่างทั่วถึง

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า ในครั้งนี้ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้มาเป็นประธานเปิดศูนย์ฝึกอบรมช่าง Q-CHANG Academy ที่อาคาร SCG HOME Experience สาขาเลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา กรุงเทพมหานคร เป็นการยกระดับความร่วมมือให้มีมากขึ้น โดยทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันใช้ศูนย์ฝึกอบรมในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานและจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้า และช่างประปา เช่น การสำรวจและการซ่อมหลังคารั่วเฉพาะจุด การติดตั้งหลังคาเมทัลชีทบนหลังคาลอนคู่เดิม เป็นต้น ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สามารถให้บริการของประชาชนและแก้ปัญหาความเสียหายของที่พักอาศัยได้เป็นอย่างดี โดยตั้งเป้าหมายจัดฝึกอบรมจำนวน 2,000 คนต่อปี ผู้ที่ผ่านการอบรมจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานตามความร่วมมือของทั้ง 2 หน่วยงาน จะนำรายชื่อช่างเหล่านี้ขึ้นทะเบียนเป็นช่างเพื่อรับงานกับแอปพลิเคชันคิวช่าง ซึ่งปัจจุบันมีผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมและขึ้นทะเบียนในแอปพิเคชันคิวช่างแล้วจำนวน 371 คน และมีประเภททีมอีกจำนวน 66 ทีม (ทีมละ 2-3 คน) สร้างมูลค่ารวมด้านรายได้ให้แก่ช่างกว่า 12 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังพบอีกด้วยว่ามีช่างที่สามารถสร้างรายได้สูงสุดถึง 190,000 บาทต่อเดือน ตลอดจนแพลตฟอร์ม “คิวช่าง” ของบริษัทมีการเชื่อมโยงกับแอปพลิเคชัน“รวมช่าง” ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานด้วย จึงสามารถอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการค้นหา นัดหมายช่างรวมถึงการชำระค่าบริการอีกด้วย กรมต้องขอขอบคุณบริษัทที่ดำเนินการเปิดศูนย์ฝึกอบรมแห่งนี้ขึ้น เพื่อร่วมกันพัฒนาช่างให้เป็นช่างฝีมือที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อบริการประชาชนให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

ด้านนายศรัณย์วิศว์ ภักดีนอก ผู้อำนวยการธุรกิจ Q-CHANG ผู้บริหารบริษัท เน็กซเตอร์ ดิจิตอล แอนด์ โซลูชั่น จำกัด กล่าวว่า บริษัทรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ได้ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในการผลิตช่างฝีมือเพื่อให้บริการประชาชนในการซ่อมแซมที่พักอาศัยและอุปกรณ์ชำรุด ซึ่งการร่วมมือกันในครั้งนี้ ส่งผลให้ในแพลตฟอร์ม “คิวช่าง” มีช่างเพิ่มมากขึ้น และกลายศูนย์รวมช่างคุณภาพ ที่สามมรถให้บริการแก่ลูกค้าเพื่อดูแลบ้านอย่างครบวงจร ทั้ง “ล้าง ซ่อม ติดตั้ง ต่อเติม”