มอบน้ำดื่ม ‘ใบเงิน’ ให้โรงเรียน

               น.ท.หญิง จุฑาทิพย์ บุณยฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเค เอเซีย จำกัด ผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายปุ๋ยต้าถง ผลิตและจำหน่ายข้าวถุงและน้ำดื่มตรา ‘ใบเงิน’ พร้อมด้วยบริษัท คู ไทยแลนด์ จำกัด มอบน้ำดื่มจำนวน 360 ขวด แก่นักเรียนโรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์ หมู่ 2 บ้านบางหลวง ต.บางหลวง อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา