SUSCO ร่วมทุน AMR บริการเช่ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

SUSCO ร่วมลงทุนกับ AMR รุกธุรกิจให้บริการเช่ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ และศูนย์ซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า รุกพื้นที่เกาะสมุยนำร่องเมืองท่องเที่ยวภาคใต้

นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 2 จากขวา) และนายพงศธร ฉัตรนะรัชต์ กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ซัสโก้ บียอนด์ จำกัด (บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 100%)หรือ SUSCO ร่วมกับ นายณัฎฐชัย ศิริโก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 2 จากซ้าย) และ นางวาสนา นาคถาวร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ AMR ได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนในนามบริษัท เอเอส มาชาร์จ จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการเช่ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ และศูนย์ซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ กล่าวว่า “นอกจากธุรกิจด้านพลังงานที่ SUSCO เป็นหนึ่งในผู้จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านสถานีบริการน้ำมันแล้วนั้น ปัจจุบันยังมีการจัดตั้งบริษัทใหม่ ภายใต้ชื่อ บริษัท ซัสโก้ บียอนด์ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจด้านรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนขายรถยนต์ไฟฟ้า หรือการลงทุนกับ AMR ผู้ดำเนินธุรกิจบริการงานวิศวกรรมแบบครบวงจรที่มุ่งเน้นในกลุ่มธุรกิจพลังงานสะอาด ระบบสาธารณูปโภค และระบบเมืองอัจฉริยะ เปิดดำเนินการธุรกิจให้เช่ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมศูนย์ซ่อมบำรุง และให้บริการเรื่องสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งแผนงานในระยะแรกจะเริ่มให้บริการในพื้นที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องจากเป็นเกาะที่มีชื่อเสียง มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก ซึ่ง SUSCO มีสถานีบริการน้ำมันอยู่จำนวน 4 แห่ง สามารถใช้เป็นจุดให้บริการแก่ลูกค้า”

ด้านนายณัฎฐชัย ศิริโก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AMR กล่าวว่า บริษัทฯ มีความมั่นใจว่าการร่วมทุนครั้งนี้จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับทั้งสองบริษัทมากยิ่งขึ้น พร้อมกับตอกย้ำการส่งเสริมด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม  โดยเกาะสมุยถือเป็นพื้นที่ด้านการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ เป็นที่รู้จักทั่วโลก ในทุกๆ ปีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศแวะเวียนเข้ามาไม่ขาดสาย เชื่อว่าจะเป็นโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจในทุก ๆ ด้าน

สำหรับ AMR ได้นำ “มาชาร์จ แพลตฟอร์ม” (MaCharge) มาต่อยอดในการให้บริการที่เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ทั้งการให้บริการเช่ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้า การจัดการสถานีสลับแบตเตอรี่และข้อมูลการใช้งาน พร้อมตั้งเป้าให้บริการเช่ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 200 คัน มีสถานีสลับแบตเตอรี่ MaCharge จำนวน 10 จุดบริการ ขณะเดียวกันทาง SUSCO ก็มีสถานีบริการน้ำมัน 4 แห่ง อยู่ในทำเลศักยภาพสามารถใช้เป็นจุดให้บริการได้ครอบคลุมทั้งเกาะสมุยอย่างแน่นอน