CG ต.จุนรับมอบเสื้อปฏิบัติการ

             นายสุภชัย ศูนย์กลาง นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลจุน พร้อมด้วยว่าที่ร้อยเอกทูล จักรคำ ปลัดเทศบาลตำบลจุน ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลจุนและผู้บริหารศูนย์ฮอมฮักตำบลจุน เจ้าหน้าที่ CG ตำบลจุน รับมอบเสื้อปฏิบัติการ ‘งานผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ (Caer Giver : CG)’ ตำบลจุน จากนายคเณ มหายศ ในนามผู้แทนบริษัท สมานการเม้นท์ จำกัด พร้อมกันนี้ยังได้มอบถุงมือทางการแพทย์และแอลกอฮอล์ เจลให้กับศูนย์ฮอมฮักตำบลจุน บ้านดอนมูล หมู่ 5 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา