AMR ลุยปิด 2 ดีล เดินหน้ากางปีก New s-curve

บมจ.เอเอ็มอาร์ เอเซีย (AMR) ประกาศ 2 ดีลร่วมทุนกับซัสโก้พร้อมลุยให้เช่ามอไซด์ไฟฟ้า จุดสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่และศูนย์ซ่อม ประเดิมพื้นที่ให้บริการครอบคลุมทั้งเกาะสมุย และเข้าลงทุนบริษัทร่วมทุนเดินหน้าเปิดให้บริการขายน้ำดิบเพื่ออุตสาหกรรมเต็มพิกัด ฟากซีอีโอ “ณัฏฐชัย (มารุต) ศิริโก” ระบุการลงทุนในธุรกิจใหม่จะช่วยเพิ่มแหล่งรายได้รูปแบบ recurring income สนับสนุนรายได้ปีนี้เติบโตต่อเนื่อง

นายณัฏฐชัย (มารุต) ศิริโก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) หรือ AMR เปิดเผยว่าการร่วมทุนกับทั้ง 2 พันธมิตรในธุรกิจใหม่ประสบความสำเร็จด้วยดี โดยที่ผ่านมา AMR ได้เข้าไปลงทุนใน บจก. เอเอส มาชาร์จ ถือหุ้นในสัดส่วน 60% ร่วมกับซัสโก้ เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการ เช่า มอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า จุดสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ และศูนย์ซ่อม ซึ่งจะเริ่มโครงการแรกบนเกาะสมุย และจะเดินหน้าให้ครอบคลุมในแหล่งเที่ยวแห่งอื่น ๆ ในอนาคต

ในส่วนของอีกหนึ่งความร่วมมือ บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในซื้อหุ้นบริษัท ยู เอเลเม้นท์ จำกัด (U Element) ที่มีทุนจดทะเบียน 125,249,500 บาท หุ้นละ 100 บาท ดำเนินธุรกิจจัดหาและจำหน่ายน้ำดิบเพื่อการอุตสาหกรรม ซึ่งบริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นจำนวน 232,495 หุ้น ราคาหุ้นละ 124 บาท คิดเป็นสัดส่วน 18.56% และได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อ 11 พฤษภาคม 2566 เป็นที่เรียบร้อย และจะมีการลงทุนเพิ่มต่อไปในสัดส่วนไม่เกิน 49%

โดยการลงทุนในครั้งนี้เป็นการแสดงความพร้อมของบริษัทฯ ในการเข้าเป็นหนึ่งในผู้พัฒนาโครงการจัดจำหน่ายน้ำดิบให้แก่นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดระยอง ทั้งนี้โครงการท่อส่งน้ำดิบในพื้นที่จังหวัดระยอง ระยะทาง 14 กิโลเมตร คาดการณ์รายได้ปีละ 100 ล้านบาท โดยมีกำหนดการเสร็จพร้อมให้บริการภายในเดือนกรกฏาคม และเริ่มรู้รายได้ทันที

“การที่บริษัทฯเข้าไปลงทุนธุรกิจในอุตสาหกรรมใหม่ที่มีความหลากหลาย (Business Diversification) จะช่วยให้บริษัทมีแหล่งรายได้แบบ recurring income เพิ่มขึ้นสามารถสร้างกระแสเงินสดที่มั่นคงและสม่ำเสมอ ทั้งนี้บริษัทมุ่งหน้าต่อยอดธุรกิจ SI (System Integration) ภายใต้แนวคิดรักษ์โลก (Green Concept) โดยมุ่งให้ความสำคัญต่อการใช้พลังงานสะอาดพร้อมกับเป็นแรงขับเคลื่อนชุมชนสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะในอนาคต”นายณัฏฐชัย กล่าว

ขณะที่ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1/2566 บริษัทฯมีรายได้รวมอยู่ที่ 235.7 ล้านบาท ผลขาดทุนอยู่ที่ 67.5 ล้านบาท สำหรับภาพรวมการดำเนินธุรกิจในปี 2566 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายรายได้เติบโตต่อเนื่อง ไม่ต่ำกว่า 10-20% โดยจะเน้นการรักษาฐานรายได้จากธุรกิจปัจจุบันควบคู่ไปกับการรุกขยายธุรกิจใหม่ที่เป็น New S-Curve ของบริษัทฯ โดยเฉพาะในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนที่เกี่ยวกับกรีนซิตี้และระบบโซลาร์เซลล์