DMT เปิดตัว Quick Charge สถานีอัดประจุไฟฟ้าตอบรับสังคมคาร์บอนต่ำ

DMT เปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบ Quick Charge สำหรับช่วยเหลือฉุกเฉิน และ เปิดตัวโครงการทดลองทดสอบใช้รถ EV ด้านปฏิบัติการเพื่อตอบรับสังคมคาร์บอนต่ำ

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ DMT ได้เปิดตัวสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบ Quick Charge ณ อาคารสำนักงานใหญ่ เพื่อใช้สำหรับช่วยเหลือฉุกเฉินกรณีรถยนต์ไฟฟ้า (EV) แบตเตอร์รี่หมดบนเส้นทาง และให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำลงมาชาร์จ ซึ่งเครื่องชาร์จ EV ที่ติดตั้งนี้เป็นความร่วมมือจากบริษัท อีวีมีพลัส จำกัด (EVme) ที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา คอยให้คำแนะนำในการติดตั้งและใช้งานกับรถ EV ชนิดต่างๆ

โดยเครื่องชาร์จไฟฟ้านี้เป็นแบบ DC Fast Charge ขนาด 50 กิโลวัตต์ สามารถชาร์จไฟฟ้าได้เร็วในกรณีที่แบตเตอร์รี่หมดให้เต็มได้ไม่เกิน 1 ชั่วโมง รวมทั้งได้เปิดตัวโครงการทดลองทดสอบใช้รถ EV ด้านการปฏิบัติการ โดยการเปลี่ยนรถของบริษัทฯ เป็นรถ EV ซึ่งจะมีการทดลองทดสอบการประหยัดพลังงาน และการลดมลพิษ ส่งเสริมโครงการลดก๊าชเรือนกระจกขององค์กร

ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย กรรมการผู้จัดการ กล่าวว่า “โครงการนี้เป็นโครงการตามแผนธุรกิจเพื่อควมยั่งยืน ในกลุ่มยุทธศาศตร์ ESG ที่บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นให้ธุรกิจของ DMT สนับสนุนสังคมคาร์บอนต่ำ ซึ่ง DMT มีกลุ่มลูกค้าบางส่วนที่เริ่มเปลี่ยนไปใช้รถ EV และ DMT ก็มีหน้าที่คอยให้บริการช่วยเหลือรถทุกประเภทภายใต้ข้อกำหนดในสัญญาสัมปทาน

นอกจากในปีที่ผ่านมาเราจะฝึกพนักงานให้เชี่ยวชาญด้านการช่วยเหลือรถ EV แล้ว ก็ได้ติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้าไว้ให้บริการฉุกเฉิน และส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้าด้วย ซึ่งในการติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้าครั้งนี้ DMT ได้เลือกชนิด DC Fast Charge ที่เหมาะกับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว เพื่อให้รถที่แบตหมดมีแบตเตอรี่พอเพียงที่จะไปถึงที่หมายต่อไปได้ โดยสามารถชาร์จได้เร็วเพียง 10-20 นาทีก็เพียงพอที่รถจะไปต่อได้

ทั้งนี้ตำแหน่งอาคารสำนักงานใหญ่ก็เป็นจุด Standby ของหน่วยกู้ภัยที่ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง โดยค่าไฟฟ้าที่เกิดจากการให้บริการชาร์จไฟฟ้าเมื่อ DMT ติดตั้ง Solar Rooftop แล้วเสร็จก็จะใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาซึ่งจะเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ด้านนางอโนมา อุฤทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า นอกจากสถานีชาร์จไฟฟ้าแบบ DC Fast Charge แล้ว DMT ยังได้เปิดตัวโครงการทดลองทดสอบใช้รถ EV ด้านการปฏิบัติการ โดยการเปลี่ยนรถของบริษัทฯ เป็นรถ EV ซึ่งจะมีการทดลองทดสอบการประหยัดพลังงาน และการลดมลพิษ ส่งเสริมโครงการลดก๊าชเรือนกระจกขององค์กร เริ่มจากการใช้รถ EV สำหรับรถตรวจการณ์ โดยการสร้างประสบการณ์การใช้งาน ประเมินการประหยัดพลังงาน และการลดมลพิษ เทียบกับการใช้รถยนต์น้ำมัน และหลังจากนี้จะมีการขยายผลไปยังรถปฏิบัติการของ DMT คันอื่นๆ ต่อไป

“จากผลการประเมินเบื้องต้นหากรถตรวจการณ์ของ DMT 1 คันที่วิ่งตรวจสอบทางยกระดับซึ่งใช้น้ำมันเฉลี่ย 600 ลิตรต่อเดือน เปลี่ยนเป็นรถ EV จะสามารถประหยัดได้กว่าสองแสนบาทต่อปี ลดก๊าชเรือนกระจกได้ 20 ตันคาร์บอนเทียบเท่า”

ทั้งนี้ DMT และ EVme ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจเพื่อส่งเสริมด้านการใช้และให้บริการรถยนต์ไฟฟ้าเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งโครงการต่างๆ ที่ดำเนินการร่วมกันทั้ง 2 บริษัทจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความเชี่ยวชาญซึ่งกันและกันเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้รถจากรถพลังงานสันดาปทั่วไป ให้เป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย