กรมโยธาธิการฯ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์บำเพ็ญกุศล

อธิบดีกรมโยธาฯ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์บำเพ็ญกุศลถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร


เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์บำเพ็ญกุศลถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน โดยมี นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ ประธานชมรมแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะกรรมการชมรมฯ ผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนัก/กอง กรมโยธาธิการและผังเมือง และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมพิธี ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร