Skill Expo Thailand 2022 สุดปัง ! เปิดโลกทัศน์แรงงานสู่ทศวรรษที่ 21

Skill Expo Thailand 2022 สุดปัง ! ผลตอบรับดีเยี่ยม เยาวชนสนใจเปิดโลกทัศน์แรงงานยุคใหม่สู่ทศวรรษที่ 21 อย่างคับคั่ง

นางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พัฒนาทักษะฝีมือให้แก่แรงงานในทุกมิติและทุกช่วงวัยโดยจัดงานมหกรรม Skill Expo Thailand 2022 พัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่ ซึ่งเชื่อมั่นว่าแรงงานที่มีศักยภาพจะเป็นแรงขับเคลื่อนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ ตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์

นางสาวบุปผา กล่าวต่อไปว่า งานมหกรรม Skill Expo Thailand 2022 จัดขึ้นทั้งหมด 5 ครั้งใน 5 ภาค ภายใต้แนวคิด “สร้าง เสริม เติม ต่อ” ซึ่งล่าสุดจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ในโซนภาคกลาง ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี ฮอลล์ 7 จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 8 – 11 กุมภาพันธ์ 2566 ปรากฎผลตอบรับมีเยาวชนและประชาชนทั่วไปสนใจเข้าชมงานกว่า 3000 คน ตลอดการจัดงาน 3วัน ซึ่งมีกิจกรรมให้ความรู้ภายในงานมากมาย อาทิ การโชว์เทคโนโลยีและนวัตกรรม การเสวนาเพื่อให้ความรู้พัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่เพื่อเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคตระหว่างภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาอีกด้วย

ทั้งนี้ ขอเชิญน้องๆ เยาวชน ประชาชนที่สนใจเข้ารับชมกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน Skill Expo Thailand ครั้งที่ 5 จะจัดขึ้นในภาคใต้เป็นครั้งสุดท้ายของโครงการนี้ ระหว่างวันที่ 16 – 19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปีจังหวัดสงขลา