กทม.ปลุกพื้นที่ 9 ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์

เริ่มแล้ว… เทศกาล Bangkok Design Week 2023 กทม.ร่วมกับ CEA พร้อมภาคีเครือข่ายปลุกพื้นที่ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 9 วัน 9 ย่าน มุ่งสู่เมืองสร้างสรรค์โลก ณ บริเวณโถงอาคารไปรษณีย์กลาง เขตบางรัก เผย 5 ครั้งที่ผ่านมาสามารถส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ปลุกชีวิตให้กับเมือง และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจระหว่างการจัดงานได้สูงถึง 1,368 ล้านบาท มีผู้เข้าชมกว่า 1.75 ล้านคน

เมื่อวันที่ 4 กพ. 2566 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ดร.ชาคริต พิชญางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ร่วมเปิดเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2566 หรือ Bangkok Design Week 2023 (BKKDW2023) ณ บริเวณโถงอาคารไปรษณีย์กลาง เขตบางรัก

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า วันนี้ก็ดีใจมาก ๆ ที่มีงานดี ๆ อย่างนี้ขึ้น โดยงาน Bangkok Design Week ในปีนี้ได้มีการขยายพื้นที่ออกไปถึง 9 ย่าน ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี เชื่อว่าทุกอย่างในโลกจะดีได้ต้องเริ่มจากการออกแบบ ที่ผ่านมาเมืองไม่ได้ถูกออกแบบแต่เป็นไปตามธรรมชาติ ซึ่งปัญหาหนึ่งที่เจอคือภาครัฐเองไม่เก่งในการออกแบบ อย่างกทม.หน้าที่คือ Compliance หรือทำตามกฎ ทำตามกรอบ ยึดถือระเบียบ ส่วนดีไซเนอร์นั้นจะคิดนอกกรอบ หรือ Think out of the Box หากไม่ประสานความร่วมมือกันก็ยากที่จะเกิดผลที่เป็นงานสร้างสรรค์หรือแปลกใหม่ได้ ฉะนั้น ภาครัฐกับเอกชนต้องคุยกัน เข้าใจบริบทซึ่งกันและกัน สุดท้ายแล้วผลลัพธ์มันก็คือเมืองที่ดีขึ้น เมืองที่น่าอยู่ขึ้น

“กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่สวยงาม เป็นเมืองที่มีโอกาส โดยสิ่งที่มีค่าที่สุดของเมืองไม่ใช่ทรัพย์สิน ไม่ใช่สิ่งก่อสร้าง แต่คือความหวังและความไว้วางใจของพวกเราทุกคนว่าเมืองนี้ยังสามารถทำให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ขึ้นได้ หัวใจของงานนี้คือภาคเอกชน คือดีไซเนอร์ทุกคนที่ยังมีความหวังกับเมือง ๆ นี้ กทม.ไม่ใช่ตัวขับเคลื่อนหลัก แต่เราเป็นผู้ช่วยสนับสนุน ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วน พลังจากพวกเราทุกคนคือสิ่งที่จะเปลี่ยนเมืองนี้ได้” ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าว

กรุงเทพมหานคร ผนึกพลังร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรระหว่างประเทศ และภาคีเครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จัด BKKDW2023 ระหว่างวันที่ 4 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ให้ไปต่อได้

“จึงขอเชิญชวนร่วมสัมผัสมหกรรมไอเดียสร้างสรรค์ระดับโลกตลอด 9 วัน 9 ย่าน ภายใต้ธีม “urban‘NICE’zation เมือง – มิตร – ดี” ที่อัดแน่นด้วยกิจกรรมกว่า 530 โปรแกรม คาดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 300 ล้านบาท นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศไม่ต่ำกว่า 300,000 คน เปิดพื้นที่ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้ได้เที่ยวรับแรงบันดาลใจ จุดประกายไอเดีย เปิดรับไลฟ์สไตล์ทุกเพศทุกวัย ให้เมืองกรุงเทพฯ เป็น “มิตร” สำหรับทุกคน”

ในการนี้ ประธานกรรมการ CEA กล่าวว่า การจัดงาน BKKDW2023 ครั้งนี้นับเป็นปีที่ประสบความสำเร็จของ CEA เพราะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมพัฒนาพื้นที่ให้เป็นย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวผ่านการใช้ความคิดสร้างสรรค์ สร้างจุดเด่น สร้างมูลค่าให้กับวัฒนธรรมท้องถิ่นเดิม พร้อมกับการยกระดับรายได้ให้กับชุมชน จนนำมาสู่การเข้าร่วมงานของ 9 ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในเทศกาลครั้งนี้ และออกแบบโปรแกรมต่าง ๆ ที่หลากหลายถึง 530 โปรแกรม เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในย่านต่าง ๆ ในพื้นที่กทม. ซึ่งจะมีส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ที่กรุงเทพฯ เป็น 1 ใน 7 ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเมืองสร้างสรรค์ในประเทศไทย

“CEA พร้อมที่จะเปิดรับย่านที่สนใจเข้าร่วมเทศกาลฯ ในปีต่อไป โดยการเข้าไปร่วมค้นหาอัตลักษณ์ของแต่ละย่านและมาสู่การวิเคราะห์ เพื่อนำไปสู่การออกแบบสร้างสรรค์ในมุมต่าง ๆ ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและเกิดการกระตุ้นการลงทุนใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่ และงานครั้งนี้ แต่ละย่านมีไฮไลต์ที่น่าสนใจที่จะกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในกทม. ทั้งจากคนไทยและต่างประเทศ ซึ่งจะเห็นได้ว่าการจัดงาน 5 ครั้งที่ผ่านมา สามารถส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ปลุกชีวิตให้กับเมือง และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจระหว่างการจัดงานได้สูงถึง 1,368 ล้านบาท มีผู้เข้าชมกว่า 1.75 ล้านคน ดังนั้น คาดว่าในปี 2566 จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากยิ่งขึ้น ทั้งเม็ดเงินและผู้เข้าชมงาน” ประธานกรรมการ CEA กล่าว

สำหรับแนวคิดงานครั้งนี้คือ “urban‘NICE’zation เมือง – มิตร – ดี” เพื่อสร้างความ น่าอยู่ น่าลงทุน น่าท่องเที่ยว ใน 6 มิติ ทั้งในด้านมิตรดีต่อสิ่งแวดล้อม มิตรดีต่อการเดินทาง มิตรดีต่อวัฒนธรรม มิตรดีต่อธุรกิจ มิตรดีต่อชุมชน และมิตรดีต่อทุกความหลากหลายของผู้คนในสังคม โดยมีการออกแบบเป็นกิจกรรมใน 4 รูปแบบ ได้แก่ 1. Showcase & Exhibition แสดงผลงานจากนักสร้างสรรค์ นำเสนอแนวคิดเพื่อการแก้ไขปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิต 2. Talk & Workshop กิจกรรมบรรยาย และเวิร์กชอป เพื่อให้ความรู้และแนวคิดใหม่จากนักสร้างสรรค์ ผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ 3. Creative Market & Promotion เปิดตลาดนัดสร้างสรรค์ 6 ตลาดทั่วกรุงเทพฯ กว่า 80 แบรนด์ดีไซน์ และ 4. Event & Program กิจกรรมสร้างบรรยากาศ และความเคลื่อนไหวกับเมืองในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การแสดงดนตรี การฉายภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง ตลอดจนการจัดเทคนิคแสงสี บนสถาปัตยกรรม รวมถึงการเปิดบ้านของคนในย่าน (Open House) คาดว่ากิจกรรมทั้งหมดนี้ จะช่วยปลุกบรรยากาศแห่งความสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นความคิดของคนเมือง พัฒนากรุงเทพฯ เป็นเมืองที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน

ในปีนี้กรุงเทพมหานครได้เป็นหนึ่งในผู้ร่วมสนับสนุนการจัด BKKDW2023 ซึ่งนับเป็นเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญที่มีเป้าหมายในการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ละย่าน ด้วยการใช้สินทรัพย์ในย่านมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดขึ้น สอดรับกับแผนงานการจัดเทศกาล 12 เดือนของกทม. ที่มีการบรรจุไว้ในปฏิทินกิจกรรมของกทม. เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นกิจกรรมสำคัญทำให้กรุงเทพฯ มีภาพลักษณ์เป็นเมืองสร้างสรรค์ระดับโลก เป็นการสร้างสีสันในกรุงเทพฯ สร้างผู้ประกอบการและคนรุ่นใหม่ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนนโยบายของกทม.ที่จะนำไปสู่การต่อยอด พลิกฟื้นเศรษฐกิจในย่านอื่น ๆ ที่ประสบปัญหาซบเซา และสร้างโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยความคิดสร้างสรรค์ ให้สอดรับไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปตามการพัฒนาความเจริญของเมือง

สำหรับ 9 ย่านที่เข้าร่วมเทศกาลจะอยู่ในพื้นที่ 12 เขต ประกอบด้วย

1. ย่านเจริญกรุง – ตลาดน้อย ชวนนักท่องเที่ยวเดินชมงานดีไซน์บนถนนสายแรกของประเทศไทย จากนั้นลัดเลาะเข้าไปในชุมชนเก่าที่กลายเป็น “ย่านต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์” ที่มีกว่า 200 โปรแกรมสร้างสรรค์จากนักสร้างสรรค์ทั่วสารทิศตบเท้าเข้ามาจัดงานในย่านนี้ โดยมีไฮไลต์สำคัญได้แก่
• Circular Café ณ ชั้น 2 อาคารส่วนหลัง TCDC กรุงเทพฯ โดยมีแนวคิดแบบ Zero Waste ตั้งแต่การตกแต่งพื้นที่และออกแบบเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ ด้วยวัสดุรีไซเคิล การลดใช้พลังงานและทรัพยากรในการจัดการ ไปจนถึงการนําเศษวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์ สร้างสรรค์ออกแบบโดย QUALY ร่วมกับ HARV และ LMLM ที่ชวนคนเมืองมาร่วมทดลองเป็นผู้ผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบอย่างสร้างสรรค์ ร่วมบริหารจัดการทรัพยากรและขยะให้เป็นศูนย์ผ่านการเรียนรู้ที่สนุกสนานในรูปแบบการจําลอง
• Seatscape & Beyond by One Bangkok ที่นั่งสาธารณะที่มอบประสบการณ์ใหม่แก่คนเมือง การนำเสนอผลงานรอบสุดท้าย โดย 10 ทีมผู้ชนะในโครงการ One Bangkok Urban Furniture Competition 2022 “Seatscape & Beyond” ที่ออกแบบเฟอร์นิเจอร์สาธารณะ เพื่อยกระดับบริบทแวดล้อมของพื้นที่นั้น ๆ
• WASTE IS MORE สร้างสรรค์ออกแบบโดย MORE ณ โถงกลาง อาคารไปรษณีย์กลาง โดยเป็นการสร้างสรรค์และส่งต่อความคิดผ่านนิทรรศการที่จุดประกายความคิดที่ว่า “ไม่มีของเสีย มีเพียงทรัพยากรที่มีคุณค่า” ชวนวงการการออกแบบ วงการวิจัยและพัฒนาวัสดุ โรงงาน ผู้ประกอบการที่มีขยะอยู่ในมือ หรือผู้ที่สนใจแนวคิดความยั่งยืนมาช่วยกันส่งต่อไอเดียพร้อมลงมือทำต่อไป
• Re-Vendor เจริญกรุง 32 โดยเป็นการออกแบบของ CEA ร่วมกับ Cloud-Floor CommDe/ID CU KU และ Street Vendors CRK32 ร่วมกันออกแบบเชิงทดลองของร้านค้าแผงลอยในซอยเจริญกรุง 32 เพื่อสร้างนำเสนอสตรีทฟู้ดริมทางในรูปแบบใหม่ให้เป็นมิตรกับเมือง ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม ธุรกิจ ชุมชน และผู้คนที่มีหลากหลายในเมือง

2. ย่านเยาวราช บนพื้นที่ไชน่าทาวน์ – ย่านเยาวราช ทรงวาด สำเพ็ง สู่การสร้างสรรค์ให้ย่านแห่งนี้ไม่มีวันหลับใหลและกลายเป็นพื้นที่ในการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ Bangkok City of Design ออกแบบโดย “City Trooper X Academic Program” เปิดประสบการณ์ใหม่ในย่านเก่าที่ไม่ได้มีดีแค่สตรีทฟู้ดระดับโลกแต่ยังมีความเข้มข้นทางวัฒนธรรมจีนหลากหลายยุคสมัย จากความร่วมมือของนักพัฒนาเมือง สถาบันการศึกษา และกลุ่มนักวิชาการ ร่วมค้นหาความต้องการของเมือง โดยมีไฮไลต์สำคัญได้แก่
• New bus stop design เขตสัมพันธวงศ์ ภายใต้แนวคิด Academic Program: Bangkok City Trooper ที่มีการนําความคิดสร้างสรรค์โดยการหยิบอัตลักษณ์จีนที่เป็นวัฒนธรรมหลักของพื้นที่มาออกแบบป้ายรถเมล์รูปแบบใหม่ จากกลุ่ม MAYDAY! เขตสัมพันธวงศ์ ให้ใช้งานง่ายขึ้น โดยป้ายนี้ก็จะติดตั้งถาวรใช้งานต่อไป
• You do me I do you ณ ชุมชนเลื่อนฤทธิ์ ออกแบบโดย D&O association โดยรังสรรค์ผลงานที่มีการใช้วัสดุที่ไม่คุ้นเคยด้วยการแลกเปลี่ยนวัสดุระหว่างสตูดิโอ เช่น เหล็กไปสู่โรงงานหวาย โดยนำหลักการและสไตล์การออกแบบเฉพาะตัวของศิลปินมาปรับใช้และสร้างสรรค์ผลงานใหม่

3. ย่านสามย่าน – สยาม ศูนย์รวมแหล่งการเรียนรู้ และศูนย์กลางธุรกิจที่สำคัญของกรุงเทพฯ และสนามทดลองของคนสร้างสรรค์มาระดมไอเดียนอกกรอบในพื้นที่ เช่น Art4C House of Passa Saratta โดยมีไฮไลต์สำคัญได้แก่
• CASETiFY และ BKKDW2023 ออกแบบโดย CASETiFY แบรนด์ไลฟ์สไตล์และอุปกรณ์เสริมเทคโนโลยีระดับโลก สร้างคอลเลคชัน “เคสโทรศัพท์” ที่สะท้อนบริบทกรุงเทพฯ โดยศิลปินไทย 10 ท่าน บอกเล่าเรื่องราวของกรุงเทพฯ ให้พกพาไปได้ทุกที่

4. ย่านพระนคร / ปากคลองตลาด / นางเลิ้ง เมืองเก่าที่มีความคลาสสิกสะท้อนความเจริญของยุคสมัย พร้อมวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นที่นำมาต่อยอดสร้างสรรค์เพื่อการอนยุรักษ์ สู่บริบทใหม่ของกรุงเทพฯ ตามจุดต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ) โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ ประปาแม้นศรี ลานคนเมือง ไปรษณียาคาร บ้านนางเลิ้ง เป็นต้น โดยมีไฮไลต์สำคัญได้แก่
• 32F #น้ำแข็งละลายเพราะโลกร้อน หัวใจไหลอ่อนเพราะโรครัก ออกแบบโดย FOS design studio ค้นพบเสน่ห์ของอาคารประวัติศาสตร์ที่ข้ามผ่านกาลเวลาและได้กลายเป็นพื้นที่ปิดในปัจจุบัน เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ในย่านเก่าให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ โดยจัดแสดงการออกแบบแสงสว่างทางสถาปัตยกรรม ณ ประปาแม้นศรี กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Unfolding Bangkok – Living Old Building
• จรจัดสรร ณ พยัคฆ์ แกลเลอรี ออกแบบโดย จรจัดสรร Stand for Strays มีต้นแบบจากที่พักพิงสุนัขจรจัดในชุมชน โดยออกแบบที่พักขนาดเล็ก เพื่อหลบแดด หลบฝน กินอาหาร ให้กับสุนัขในซอยต่าง ๆ ทั่วกรุงเทพฯ
• SATORIAL ณ The Umber Housepresso & More ออกแบบโดย SENSE OF NANG LOENG พัฒนาพื้นที่ในย่านนางเลิ้ง แหล่งวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อสร้างพื้นที่และประสบการณ์ใหม่ผ่านเสียงดนตรีพร้อม Projection Mapping ท่ามกลางบรรยากาศชุมชนดั้งเดิมซึ่งเป็นแหล่งพำนักของศิลปินนักดนตรีไทยและนางรำ