การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ร่วมแสดงความยินดีกับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT)

          นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ เรืออากาศโท ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีกับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 2 ปี พร้อมร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิ “บ้านนกขมิ้น” เพื่อร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือเด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน และเด็กด้อยโอกาสต่อไป ณ ชั้น 2 อาคารสโมสร NT สำนักงานใหญ่เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566