‘เอเอ็มอาร์ เอเซีย’ แตกไลน์รุกธุรกิจพลังงานสะอาด

‘เอเอ็มอาร์ เอเซีย (AMR Asia)’ เดินหน้าแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกล้นเมือง หลังเอ็มโอยูกับออโตเมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี่ เซอร์วิส จัดหาขยะขวดและถุงพลาสติกนำมาสกัดเป็นผลผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงทางเลือกใช้ในภาคการขนส่ง ภาคเกษตรกรรม หรือภาคอุตสาหกรรม แทนการใช้น้ำมันเตาและดีเซล

นายมารุต ศิริโก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) หรือ AMR เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา AMR Asia ได้ลงนามความร่วมมือ โครงการแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง ระหว่างบริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ออโตเมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี่ เซอร์วิส จำกัด หรือ ATS เพื่อรุกธุรกิจพลังงานสะอาด ด้วยการแปรรูปจากพลาสติกออกมาเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อลดการนำเข้าน้ำมันและคำนึงถึงธุรกิจที่รักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

และเมื่อวันที่ 19-28 สิงหาคม 2565 MaCharge ได้ร่วมออกบูธในงาน Big Motor Sales 2022 ที่ไบเธค บางนา โดยนำเสนอเทคโนโลยีการสลับแบตและจัดการจักรยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งทั้งสองรายการล้วนเกี่ยวกับธุรกิจพลังงานสะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ AMR มีเป้าหมายรุกธุรกิจหลังจากนี้มากขึ้น

ด้านนายพรเทพ ธนเลิศพิพัฒน์ หัวหน้าโครงการพลังงานสะอาด บริษัทเอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบันหลายพื้นที่โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ได้รับความร่วมมือภาคประชาชนคัดแยกขยะ โดยเฉพาะขยะประเภทถุงพลาสติก ขวดพลาสติกที่สามารถนำไปสกัดออกมาเป็นน้ำมันซึ่งจัดว่าเป็นกระบวนการพลังงานสะอาดนั้นได้แพร่หลายไปสู่ชุมชนต่างๆ จนได้น้ำมันที่สามารถนำมาใช้งานในภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม อย่างมีประสิทธิภาพ

เล็งเห็นช่องทางโอกาส-เทรนด์ใหม่ทางธุรกิจ

ทั้งนี้เมื่อมองภาพรวมเชิงนโยบายของผู้บริหาร AMR ที่เล็งเห็นแนวโน้มธุรกิจใหม่สอดคล้องกับทิศทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม หรือ ESG ที่เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับการร่วมมือของพันธมิตรอย่างบริษัท ออโตเมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี่ เซอร์วิส จำกัด (ATS) ที่มีความเชี่ยวชาญในหลายด้านจึงสบช่องโอกาสเป็นความร่วมมือการรุกธุรกิจการผลิตเชื้อเพลิงเหลวทดแทนดีเซลจากกระบวนการไพโรไลซิสขยะพลาสติกและชีวมวล รูปแบบบริษัทใหม่เพื่อรุกธุรกิจดังกล่าวโดยจะตั้งบริษัทลูกขึ้นมาดำเนินการ และ AMR ถือหุ้นใหญ่ในกลุ่ม

ดังนั้นด้วยการเล็งเห็นช่องทางโอกาสในการทำธุรกิจและเทรนด์ใหม่ด้านธุรกิจพลังงานตามเป้าหมายหลักของบริษัทเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ที่สิ่งไหนสามารถตอบโจทย์ปัญหาในยุคปัจจุบัน อาทิ ขยะพลาสติกในชุมชนจึงเป็นเป้าหมายหลัก ประการสำคัญยังสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลตามโรดแมป (Roadmap) การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ.2561-2573 เพื่อแก้ปัญหาขยะพลาสติกในประเทศไทย ดังนั้นจึงรุกเป้าหมายที่จะนำขยะพลาสติกมาพัฒนาให้เกิดมูลค่า ให้เกิดประโยชน์นำกลับมาใช้ใหม่ได้ สามารถก่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนได้

เล็งเปิดตัวธุรกิจใหม่ต้นปี 66

“ปัจจุบันกระบวนการขั้นตอนต่างๆ ที่ศึกษาใกล้สรุปแล้วเสร็จสมบูรณ์ และคาดว่าจะเปิดตัวได้ในปลายปีนี้หรือต้นปี 2566 โดย AMR จะนำเทคโนโลยีเข้าไปเสริมประสิทธิภาพการผลิตและการทำงานของพันธมิตรให้ดียิ่งขึ้น มีฐานการผลิตอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี คาดว่าจะมีความร่วมมือกับกลุ่มพัฒนาเมืองเพื่อลดขยะในพื้นที่ โดยนำพลาสติกมาป้อนเป็นวัตถุดิบให้โรงงานผลิตน้ำมันของ AMR ต่อไป”

นายพรเทพ กล่าวอีกว่า ด้านกรอบการลงทุนนั้นภาพรวมจะสามารถตอบแทนนักลงทุนได้ภายใน 3-4 ปีนี้คาดว่าจะให้ผลตอบแทนได้มากกว่า 15-20% ทั้งนี้หากมองถึงผลลัพธ์สุดท้ายก็เพื่อจะส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะนำไปสนับสนุนโครงการธนาคารขยะในชุมชน โดยสามารถนำผลผลิตที่ได้กลับคืนชุมชนในรูปแบบต่างๆ ตอบโจทย์เรื่องแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน สร้างธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อม ตอบโจทย์ด้านการนำเทคโนโลยีมาแก้ไขปัญหาด้านขยะจนสำเร็จและสร้างมูลค่ากลับคืนสู่สังคม ท้ายสุดเป้าหมายการผลิตพลังงานเชื้อเพลิงดังกล่าวยังสามารถนำไปส่งเสริมสนับสนุนในภาคการขนส่ง ภาคเครื่อจักรกลเกษตรกรรม หรือใช้กับเรือประมงของชุมชนนั้นๆ

ทั้งนี้แนวทางหนึ่งในการจัดการขยะพลาสติกให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดประโยชน์นั่นคือ การจัดการขยะพลาสติกให้มีมูลค่าเพิ่ม สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่อีกครั้ง ด้วยการแปรรูปให้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนเหลวทดแทนน้ำมันดีเซลที่ใช้งานได้กับเครื่องจักรกลทางการเกษตร อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้เป็นวัตถุดิบเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้อีกด้วยโดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษด้านอื่นๆ จึงเป็นสิ่งที่รัฐบาลควรสนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาต่อยอดและเผยแพร่องค์ความรู้ตลอดจนเทคโนโลยีดังกล่าวซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ชุมชนและสร้างความยั่งยืนในระยะยาวได้

“เป้าหมายหนึ่งคือเรื่องผลตอบแทนการลงทุนของโครงการตามผลการศึกษาคาดว่าจะมากกว่า 15-20% ภายใน 4 ปีนับว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจ เป็นรายได้ประจำทางธุรกิจได้อย่างดีอีกด้วย จึงตอบโจทย์นักลงทุนของ AMR นั่นเอง” นายพรเทพกล่าวในตอนท้าย