คมนาคมร่วมลงนามถวายพระพร 12 สิงหาคม 2565

ปลัดกระทรวงคมนาคม นำคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคมร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้บริหารกระทรวงคมนาคมและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นพระธิดาองค์ใหญ่ของพลเอก พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ กับหม่อมหลวงบัว กิติยากร สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณีกิจน้อยใหญ่ทั้งในฐานะที่ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีของไทยและในฐานะคู่พระราชหฤทัยแห่ง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กล่าวคือ ทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภารกิจทั้งหลายไปได้เป็นอันมาก ทั้งยังมีพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาประเทศอย่างอเนกอนันต์ ซึ่งโครงการพระราชดำริเหล่านั้นได้ยังประโยชน์มหาศาลแก่ประชาชนสืบมาจนทุกวันนี้

รัฐบาลได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดปี 2565 กระทรวงคมนาคมได้จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ บริเวณห้องโถงอาคาร 1 กระทรวงคมนาคม พร้อมทั้งจัดลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านเว็บไซต์กระทรวงคมนาคม www.mot.go.th ตลอดเดือนสิงหาคม เพื่อให้ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงคมนาคม และประชาชนได้ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงความจงรักภักดี และร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ

และขอเชิญชวนให้ร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 “ขบวนรถไฟแห่งความทรงจำ” ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยได้จัดแสดง ณ สถานีกลางบางซื่อ ระหว่างวันที่ 8 – 31 สิงหาคม 2565 เพื่อเผยแพร่พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั่วทุกภาคของประเทศไทย เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขพสกนิกรชาวไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น