กระทรวงคมนาคม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

กระทรวงคมนาคม โดย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และนายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในพิธี คณะรัฐมนตรี ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมพิธีฯ สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ พระสงฆ์และสามเณร รวม 145 รูป รับบิณฑบาตร ณ บริเวณท้องสนามหลวง

รัฐบาลได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 เชิญชวนประชาชนร่วมการจัดกิจกรรมประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์ จำนวน 145 รูป พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 07.30 น. 18.00 น. และเวลา 19.19 น. ตามลำดับ โดยส่วนกลางจัดพิธี ณ ท้องสนามหลวง ส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสม

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคม ได้จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ บริเวณห้องโถงอาคาร 1 กระทรวงคมนาคม เพื่อให้ผู้บริหารข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงคมนาคม และประชาชนที่มาติดต่อราชการได้ร่วมน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงความจงรักภัคดีและร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติในโอกาสนี้ด้วย