กทม. จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2565

(4 พ.ค. 65) ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า : นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจำปีพุทธศักราช 2565 โดยมี คณะผู้บริหารและข้าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมพิธี ตามลำดับพิธี ดังนี้ ปลัดกรุงเทพมหานคร ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดกรวยกระทงดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และถวายความเคารพ จากนั้น ปลัดกรุงเทพมหานครนำถวายพระพรชัยมงคล ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา และลงนามถวายพระพรฯ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการให้มีคำถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565 เผยแพร่ทางเว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งตกแต่งสถานที่และประดับธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 รวมทั้งตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะ และจัดให้มีสมุดลงนามถวายพระพร บริเวณชั้น 1 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ด้วย

วันฉัตรมงคล คือ วันที่รำลึกถึง พระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร หรือ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย วันฉัตรมงคล จะถูกกำหนดวันขึ้นตามวันบรมราชาภิเษกของกษัตริย์ในรัชกาลปัจจุบัน ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีนี้ขึ้นในวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562