“แอร์มาเวล” รับมอบโล่เชิดชูเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน

“มาเวล” รับมอบโล่เชิดชูเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานจากกระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดพิธีมอบโล่เกียรติคุณให้เครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 แห่ง ขอบคุณที่ช่วยพัฒนากำลังคนป้อนอุตสาหกรรมภายใต้สถานการณ์โควิด-19

เมื่อวันที่ 22 เม.ย.65 เวลา 11.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณให้แก่เครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 31 แห่ง เพื่อเชิดชูเกียรติคุณให้แก่เครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานที่มีส่วนสนับสนุนกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ให้ดำเนินการตามภารกิจด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานให้สำเร็จบรรลุเป้าหมายภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมอบหมายให้นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบโล่เกียรติคุณให้แก่เครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม อาคารกระทรวงแรงงาน

ทั้งนี้นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ปัจจุบันความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ตามแนวทางประชารัฐของรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ใช้แนวทางประชารัฐสร้างเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อดำเนินการตามนโยบายกระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ด้านการพัฒนายกระดับทักษะฝีมือแรงงาน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมและระบบเศรษฐกิจของประเทศ รองรับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

สำหรับการมอบโล่เกียรติคุณในครั้งนี้เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและขอขอบคุณเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานจำนวน 31 แห่ง ได้แก่ (1) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (2) สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย (3) สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (4) มหาวิทยาลัยศรีปทุม (5) โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (6) มูลนิธิเอสซีจี (7) มูลนิธิพัฒนาฝีมือแรงงาน (8) บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด (9) บริษัท เค คอนซัลติ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (10) บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (11) บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (12) บริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด (13) บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำกัด (14) บริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียร์ริ่ง แอนด์ เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด(15) บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (16) บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด (17) บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) (18) บริษัท นัสโก้ ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด (19) บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด (20) บริษัท เน็กซเตอร์ ดิจิตอล จำกัดจำกัด (21) บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด (22) บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (23) บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (24) บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด (25) บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด (26) บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (27) บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด (28) บริษัท แอโร กรุ๊ป (1992) จำกัด (29) บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (30) บริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด และ (31) บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

โดยทั้ง 31 รายดังกล่าวได้ให้การสนับสนุนภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในหลายด้าน อาทิ งบประมาณ เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์การฝึก สถานที่ วิทยากร รวมมูลค่ากว่า 21 ล้านบาท สามารถจัดฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่ช่างฝีมือ ช่างชุมชน พนักงานในสถานประกอบกิจการ และประชาชนทั่วไป ได้จำนวน 2,959 คน รวมถึงใช้ในการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติได้อีกด้วย ซึ่งมีส่วนสำคัญทำให้ภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ในการผลิตกำลังแรงงานป้อนสู่อุตสาหกรรมการผลิต ก่อสร้าง ยานยนต์และชิ้นส่วน ภาคบริการและท่องเที่ยว ซึ่งดำเนินการได้ยากลำบากมากยิ่งขึ้นภายใต้สถานการ์โควิด-19

“โล่เกียรติคุณที่มอบให้แก่เครือข่ายทั้ง 31 แห่งในวันนี้ นอกจากจะเป็นการแสดงความขอบคุณและเชิดชูเกียรติแล้ว ยังเป็นสิ่งยืนยันถึงความสำคัญของการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการยกระดับคุณภาพการบริการให้ตรงใจผู้รับบริการ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคแรงงานและเศรษฐกิจของประเทศ และพี่น้องแรงงานยังรักษางาน รักษารายได้อย่างมั่นคงภายใต้สถานการณ์โควิด-19” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวในตอนท้าย

นายปริญญา มานวงค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า ก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระรทรวงแรงงานและคณะที่จัดงานดีดีครั้งนี้ขึ้น สำหรับความสำเร็จในครั้งนี้ของมาเวลยังยืนยันว่าจะนำไปสู่การผลักดันให้บริษัทเดินหน้าจัดการฝึกอบรมช่างแอร์สู่มืออาชีพในปีนี้และปี 2566 ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ต่อไป โดยกำหนดเป้าหมายไว้ปีละอย่างน้อย 1,500-2,000 คน

“แน่นอนว่านโยบายของมาเวลยังเดินหน้าคุณภาพนำบริการนำการขาย เรื่องบริการและยกระดับฝีมือช่างแอร์ทั่วประเทศ แม้จะประสบปัญหาเรื่องโควิด-19 แต่ก็ได้ปรับไปใช้ระบบฝึกอบรมด้วยระบบออนไลน์ หากวิกฤติโควิด-19 คลี่คลายไปแล้วยืนยันว่าจะจัดฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตรตามปกติต่อไป โดยเฉพาะเดือนพฤษภาคม-มิถุนายนนี้จะมีการยกระดับหน่วยงานด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานที่อ.เชียงแสน จ.เชียงราย มุ่งสู่ระดับนานาชาติเพื่อรองรับแรงงานต่างประเทศเข้ามารับการฝึกอบรมในประเทศไทย”

ทั้งนี้แม้ว่าจะเกิดวิกฤติโควิด-19 แต่มาเวลยังมีการพัฒนาต่อยอดอย่างต่อเนื่อง ประการสำคัญเนื่องจากว่าต้นทุนวัตถุดิบจะเพิ่มสูงขึ้น ในปีนี้และปี 2566 จะให้ความสำคัญด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงานมากขึ้นด้วยการเน้นผลิตระบบอินเวอร์เตอร์ให้ทำหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยเฉพาะด้านการประหยัดพลังงาน ซึ่งจะเป็นผลดีต่อผู้ใช้งานโดยรวม
#แอร์มาเวล #กระทรวงแรงงาน #กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน #รับมอบโล่เชิดชู #เครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน