ตั้งคกก.4 ชุดขับเคลื่อนมหกรรมพืชสวนโลกปี 69

เมืองอุดรฯตื่นตัวต่อเนื่องเร่งขับเคลื่อนงานมหกรรมพืชสวนโลก ปี 2569 พร้อมตั้งคณะกรรมการ 4 ชุดขับเคลื่อนมหกรรม ได้กกร.-สภาอุตฯเป็นหัวหอกร่วมเดินหน้า


พันโทวรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดอุดรธานี เปิดเผยความคืบหน้าการขับเคลื่อนงานมหกรรมพืชสวนโลกปี 2569 ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีว่า ล่าสุดเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 ได้ตั้งคณะกรรมการ 4 ชุด ประกอบด้วย 1.คณะกรรมการอำนวยการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก 2569 มีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน 2.คณะกรรมการบริหารงานมหกรรมพืชสวนโลก 2569 มีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน 3.คณะอนุกรรมการด้านสถานที่ภูมิสถาปัตย์และสิ่งก่อสร้าง มีผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน และ 4. คณะอนุกรรมการด้านวิชาการและต่างประเทศ มีอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธาน


“เร่งใช้งบราว 65 ล้านบาทไปเพื่อการจัดทำร่างเอกสารประกวดราคาจ้างออกแบบรายละเอียดมาสเตอร์แพลนของโครงการให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือนนี้ หลังจากนั้นภาพความชัดเจนพิมพ์เขียวด้านปริมาณพื้นที่ การใช้พื้นที่ตลอดจนกรอบงบประมาณพัฒนาโครงการก็จะเห็นภาพชัดเจนในปี 2566 ส่วนปี 2567-2568 โครงสร้างพื้นฐานต่างๆควรจะเร่งดำเนินการ ส่วนต้นปี 2569 จึงเป็นการซ้อมเปิดงานไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2569 ที่จะเริ่มงานอย่างเป็นทางการ ซึ่งพื้นที่หนองแดเป็นพื้นที่หลักสำหรับใช้ในการจัดงานครั้งนี้นั่นเอง”