ปรับภูมิทัศน์คลองผดุงกรุงเกษมคืบ 58%

กทม.เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์คลองผดุงกรุงเกษม ล่าสุดคืบหน้า 58% เตรียมเปิดตลาดนัดผดุงศิลป์เน้นงานศิลปะและดีไซน์ จัดเต็มกว่า 100 บูทเริ่ม มีค.นี้ทุกวันศุกร์- อาทิตย์ เวลา 16.00-22.00 น.

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง เพื่อพลิกฟื้นวิถีชีวิตประชาชนริมคลองควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์คูคลองให้มีความสะอาด สวยงาม และปลอดภัย เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาแหล่งน้ำให้สวยงามสะอาดอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและแนวทางการอนุรักษ์และส่งเสริมอัตลักษณ์ของชุมชน สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย อาทิ เป็นเส้นทางสัญจร สถานที่พักผ่อน สถานที่ออกกำลังกาย เป็นต้น

สำหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองผดุงกรุงเกษม ระยะทางรวม 4,480 ม. แบ่งเป็น 6 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 ตลาดน้อย ระยะทาง 680 ม. โซนที่ 2 หัวลำโพง ระยะทาง 1,250 ม. โซนที่ 3 โบเบ๊ ระยะทาง 450 ม. โซนที่ 4 นางเลิ้ง ระยะทาง 700 ม. โซนที่ 5 สถานที่ราชการ ระยะทาง 700 ม. และโซนที่ 6 เทเวศร์ ระยะทาง 700 ม. โดยในระยะแรกเป็นการนำร่องโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองผดุงกรุงเกษม โซนที่ 2 หัวลำโพง (ช่วงจากสะพานเจริญสวัสดิ์ถึงสะพานกษัตริย์ศึก) เริ่มสัญญาวันที่ 1 ต.ค.64 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 29 มี.ค.65 ระยะเวลาก่อสร้าง 180 วัน

ปัจจุบันผลงานที่ทำได้ 58% ประกอบด้วย 1.รื้อราวกันตกเดิม 2.รื้อคันหินทางเท้าเดิม 3.สร้างคันหินทางเท้าใหม่ 4.ทุบรื้อพื้นทางเท้าเดิม 5.สร้างพื้นฐานทางเท้าใหม่ หนา 10 ซม. 6.ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง และ 7.งานสร้างท่าน้ำ 1 แห่ง

นอกจากนี้กรุงเทพมหานคร ยังเตรียมจัดงานตลาดนัดผดุงศิลป์ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม โซนที่ 2 หัวลำโพง ซึ่งจะเป็นตลาดนัดที่ “ผดุง” ศิลปะของเมือง เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่และชุมชน จำนวนบูทกว่า 100 บูท เน้นงานศิลปะและดีไซน์ มีกิจกรรมฉายหนังข้ามคลอง และการแสดงดนตรีหลากหลายแนว กำหนดจัดงานวันศุกร์-อาทิตย์ เวลา 16.00-22.00 น. เริ่มประมาณเดือน มี.ค.65

โดยในแต่ละสัปดาห์จะมีรูปแบบในการจัดงานตลาดนัดแตกต่างกันออกไป อาทิ ตลาดภายใต้แนวคิดค่ำคืนแห่งฤดูร้อน จะเป็นตลาดนัดงานศิลปะและดีไซน์ที่จะทำให้คืนฤดูร้อนมีสีสัน สนุกสนาน รื่นเริง และน่าจดจำ กับสินค้าหลากหลายไอเดีย และกิจกรรมที่จุดประกายความคิดในบรรยากาศอบอุ่น สร้างสรรค์ ตลาดภายใต้แนวคิดอดีต ปัจจุบัน อนาคต จะเป็นตลาดนัดงานศิลปะและดีไซน์ที่จะทำให้เราได้ทบทวนอดีต ทันโลกปัจจุบัน และได้มองล่วงหน้าไปในอนาคต ด้วยสินค้าแนววินเทจ สินค้าที่เอาดีไซน์ในอดีตมาตีความใหม่ ส่งต่อภูมิปัญญาของคนไทย ไปจนถึงสินค้านวัตกรรมใหม่ๆ จากดีไซเนอร์รุ่นใหม่

“ตลาดภายใต้แนวคิดตลาดนัดคนเดินช้า จะเป็นตลาดนัดงานศิลปะและดีไซน์แนวสโลว์ไลฟ์ สินค้าออร์แกนิก งานออกแบบรักษ์โลก และตลาดภายใต้แนวคิดฤดูร้อนนั้นชีวิตฉันเปลี่ยนไป ตลาดนัดศิลปะครั้งสุดท้ายในเดือนมีนาคม ที่จะมาชวนให้ทุกคนลองเปลี่ยนแปลง ปรับลุค และเติบโตไปพร้อมกัน ด้วยสินค้าสุดสร้างสรรค์ ทั้งเสื้อผ้า หนังสือ งานดีไซน์ พร้อมเปิดรับและร่วมสร้างไอเดียใหม่ๆ ให้กับเมืองกรุงเทพมหานคร”