CCP ชูกลยุทธ์พัฒนานวัตกรรมรุกธุรกิจปี 65

CCP เปิดแผนธุรกิจปี 65 มองภาพรวมเศรษฐกิจทรงตัว การลงทุนงานโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ หนุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ภาคเอกชน-นิคมอุตสาหกรรมกลับมาลงทุน ชูกลยุทธ์พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมคอนกรีตสำเร็จรูปเพื่องานก่อสร้าง ตอบโจทย์แก้ปัญหาขาดแรงงาน ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ดันมาร์จิ้นโต เดินหน้าประมูลงานทั่วประเทศ ตุนแบ็กล็อก 1,800 ล้านบาท ตั้งเป้ารายได้ 2,600 ล้านบาท รักษาอัตรากำไรขั้นต้น 10-13%

นายอาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) (CCP) เปิดเผยว่า ภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศยังมีแนวโน้มทรงตัว เนื่องจากยังคงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส-19 ระลอกใหม่ อย่างไรก็ตาม มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ เข้ามาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศมากขึ้นทั้งโครงการเมกะโปรเจคต่าง ๆ อาทิ โครงการรถไฟความเร็วสูง เชื่อมต่อ 3 สนามบิน โครงการพิเศษทางหลวงระหว่างเมือง โครงการถนนสายรอง โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง และท่าเรือมาบตาพุด ระยะที่ 3 อีกทั้งยังมีโครงการของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ต่างๆ ที่มีการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ต่อเนื่องให้ภาคเอกชน นิคมอุตสาหกรรม เริ่มฟื้นตัวและกลับมาลงทุน

โดยแผนการดำเนินธุรกิจในปีนี้ บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Precast คอนกรีตสำเร็จรูปเพื่องานก่อสร้างที่หลากหลาย ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบัน ที่ประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงาน ทำให้การทำงานล่าช้า โดยบริษัทพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมคอนกรีตสำเร็จรูปที่เข้ามาช่วยลดค่าใช้จ่าย ประหยัดแรงงาน ทำงานได้เสร็จรวดเร็ว ได้แก่ บ่อพัก รางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำขนาดพิเศษ รองรับงานโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ งานถนน งานท่อเคเบิลใต้ดิน งานวางท่อร้อยสายไฟใต้ดิน

ขณะที่ธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ (Ready Mix) บริษัทวางกลยุทธ์ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยการมุ่งเน้นการให้บริการในลักษณะ Mobile Plant จัดตั้งแพลนท์ปูนชั่วคราวที่สามารถรื้อถอนได้ รวมถึงให้บริการเช่ารถขนส่งทั่วประเทศ พร้อมให้บริการตรวจสอบคุณภาพผงปูน ให้เหมาะสมต่อการใช้งานตามความต้องการลูกค้า

อีกทั้ง บริษัทเดินหน้าทำการตลาดผลิตภัณฑ์ สินค้าประเภทบล็อกคอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับงานจัดการ Landscape อย่างต่อเนื่อง อาทิ บล็อกปูพื้นทางเดิน บล็อกหญ้า รางระบายน้ำ ที่มีกระแสตอบรับที่ดี มีความต้องการใช้งานเพิ่มสูงขึ้น มีคำสั่งซื้อจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โครงการอสังหาฯขนาดใหญ่ทั่วประเทศ รวมทั้งขยายช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์บล็อกคอนกรีตสำเร็จรูปผ่านช่องทางการจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้ารายย่อยทั่วประเทศ อาทิ โมเดิร์นเทรด และช่องทางออนไลน์

ปัจจุบันบริษัทมีปริมาณมูลค่างานในมือหรือ Backlog ประมาณ 1,800 ล้านบาท ทยอยรับรู้รายได้ในระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน โดยบริษัทเร่งเดินหน้าประมูลงานจากทั่วประเทศเข้ามาเพิ่มอีกในอนาคต เพื่อรักษา Backlog ไว้ไม่ต่ำกว่า 1,600 ล้านบาท ซึ่งในปีนี้บริษัทยังคงเน้นเรื่องการบริหารจัดการต้นทุนการผลิต-การขาย ลดค่าใช้จ่าย พัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับปรุงเครื่องจักรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยเตรียมงบลงทุนไว้ที่ 20 ล้านบาท พร้อมทั้งเตรียมแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินงานตามเป้าหมายที่วางไว้ได้

สำหรับเป้าหมายการเติบโตปีนี้ บริษัทตั้งเป้าหมายรายได้ไว้ที่ประมาณ 2,600 ล้านบาท รักษาอัตรากำไรขั้นต้นไว้ที่ประมาณ 10-13% และสัดส่วนรายได้มาจากงานภาครัฐ 80% และภาคเอกชน 20%

#Backlog #CCP #สมาร์ทคอนกรีต #นวัตกรรมคอนกรีต #คอนกรีตผสมเสร็จ