มองทิศทางการขับเคลื่อนสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

ภายใต้การนำของคุณมีศักดิ์ ชุนหรักษ์โชติ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย คนใหม่

หากเอ่ยถึงชื่อ…คุณมีศักดิ์ ชุนหรักษ์โชติ ในแวดวงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ล้วนรู้จักกันดีเพราะท่านเป็น กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไลฟ แอนด์ลิฟวิ่ง จำกัด หนึ่งในผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ในจังหวัดชลบุรี และยังได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดชลบุรี ติดต่อกันมาหลายปีอีกด้วย

ล่าสุดสมาชิกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยมอบความไว้วางใจให้ทำหน้าที่ในตำแหน่ง “นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย” คนใหม่ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา โดยในครั้งนี้ทีมข่าวเวบไซต์ข่าวและเพจข่าว www.UCDnews.com ได้รับเกียรติให้สัมภาษณ์ในหลายประเด็นที่น่าสนใจ ว่า…นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยคนใหม่จะขับเคลื่อนแนวทางของสมาคมฯไปในทิศทางใดบ้าง จะเข้าไปมีส่วนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะการผลักดันที่อยู่อาศัยเพื่อประชาชนระดับต่างๆกับองค์กรภาครัฐ ภาคประชาชน ในการสนองนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองให้มากที่สุด

https://vt.tiktok.com/ZSeaCgaLo/